EN PL
Appointing the director of a cultural institution
 
Więcej
Ukryj
1
Assoc. Prof., PhD, Faculty of Law and Administration University of Warmia and Mazury in Olsztyn
 
 
Data publikacji: 02-07-2022
 
 
Cybersecurity and Law 2022;7(1):220–231
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
The act on organizing and conducting cultural activity of October 25, 1991, distinguishes state and local government cultural institutions. A special place in these institutions is held by the director who is the governing body. This article outlines the rules for appointing directors and undertakes to analyze the provisions constituting the basis for an employment relationship with them. Doubts have been raised about the legal nature of the act of appointing the director of a cultural institution. The article points out the differences in the appointment of the director depending on the type of cultural institution, i.e. depending on whether it is a state or local government institution. It has been indicated that a candidate for the position of a director may be selected through a competitive process. The article presents the basic principles of its conduct.
 
REFERENCJE (6)
1.
Fischer I. i in., Vademecum dyrektora instytucji kultury, Warszawa 2021.
 
2.
Gajewski S., Jakubowski A., Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Komentarz, Warszawa 2016.
 
3.
Muszalski W., Stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę [in:] Kodeks pracy. Komentarz, eds. W. Muszalski, K. Walczak, Warszawa 2021.
 
4.
Rycak A., Rycak M., Status prawny pracowników kultury [in:] Pragmatyki pracownicze, vol. 11, eds. K.W. Barana, Z. Góral, Warszawa 2021.
 
5.
Stelina J., Przedmiot prawa pracy [in:] Część ogólna, vol. 1, ed. K.W. Baran, Warszawa 2017.
 
6.
Włodarczyk M., Nawiązanie stosunku pracy z powołania [in:] Indywidualne prawo pracy. Pozaumowne stosunki pracy, ed. Z. Górala, vol. 4, Warszawa 2017, p. 146.
 
ISSN:2658-1493