EN PL
Editorial Board
 
Editorial Board
Editor-in-Chief: Katarzyna CHAŁUBIŃSKA-JENTKIEWICZ
Associate Editor : Mirosław KARPIUK
Managing Editor : Filip RADONIEWICZ
Członkowie: Paweł PELC, Krzysztof WĄSOWSKI

Intenrnational Scientific Board
Waldemar KITLER (War Studies University, Poland) – chairman
Dorel BADEA (Academia Fortelor Terestre „Nicolae Balcescu” din Sibiu, Rumunia)
Boštjan BREZOVNIK (Institute for Local Self-Government Maribor, Slovenia)
Zbigniew CIEŚLAK (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Poland)
Małgorzata CZURYK (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Poland)
Oksana ЕVSYUKOVA (National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Ukraine)
Wojciech FORYSIŃSKI (Eastern Mediterranean University, Cypr)
Ewa Monika GUZIK-MAKARUK (Uniwersytet w Białymstoku, Poland)
István HOFFMAN (Eötvös Loránd University, Hungary)
Miroslav KELEMEN (Technical University of Košice, Slovakia)
Jann KLEFFNER (Swedish Defence University, Szwecja)
Jerzy KOSIŃSKI (Akademia Marynarki Wojennej, Poland)
Jarosław KOSTRUBIEC (Uniwerytet Marii Curie-Skłodowskiej, Poland)
Marco LOMBARDI (Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Italy)
Rimvydas NORKUS (Mykolas Romeris University, Lithuania)
Wojciech PIZŁO (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Poland)
Rasa SMALIUKENĖ (Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, Lithuania)
Jacek SOBCZAK (Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna, Poland)
Urszula SOLER (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Poland)
Tomasz ZDZIKOT (Chairman of Poczta Polska, Poland)

Thematic editors
Cezary BANASIŃSKI
Marek KLIMEK
Andrzej PIECZYWOK
Kamil SIKORA

Permanent reviewers:
Wojciech LIS
Piotr MILIK
Paweł SITEK
Piotr SZRENIAWSKI
Dominik TYRAWA
Katarzyna ZALASIŃSKA

ISSN 2658-1493

Editorial Board's adress:
War Studies University
Academic Center for Cybersecurity Policy
Al. gen. A. Chruściela „Montera” 103
00-910 Warsaw, Poland
e-mail: cyber.law@akademia.mil.pl
 
ISSN:2658-1493