EN PL
Entities in the domain name registration system in Poland in the light of the provision of the NIS-2 directive
 
More details
Hide details
1
War Studies University, Faculty of Law and Administration
 
These authors had equal contribution to this work
 
 
Publication date: 2023-10-31
 
 
Cybersecurity and Law 2023;10(2):7-18
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article aims to analyze the entities in the domain name registration system in Poland in the light of the provisions of the NIS-2 Directive. The European Union NIS-2 Directive replaces the original network and information systems (NIS Directive) from 2016, to account for the changing character of the digital society and the increased need for improved cybersecurity. Quoting the directive: „The NIS Directive is not sufciently clear when it comes to the scope for operators of essential services and its provisions do not provide sufcient clarity regarding national competence over digital service providers”. The legislation also imposes specific obligations on providers of DNS services in the EU, including registries and registrars, to maintain complete and accurate registration data and share this data in a timely manner to „legitimate access seekers”1. The article attempts to determine the entities involved in the domain name registration system and the mutual correlations.
 
REFERENCES (18)
1.
Chałubińska-Jentkiewicz K., Karpiuk M., Prawo nowych technologii. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2016.
 
2.
Chałubińska-Jentkiewicz K., Nowikowska M., Ochrona danych osobowych w cyberprzestrzeni, Warszawa 2020.
 
3.
Clark D., The EU NIS-2 proposal and the DNS, https://www.caida.org/catalog/..._.
 
4.
nis_2_proposal/eu_nis_2_proposal.pdf [access: 21.06.2023].
 
5.
Czuryk M., Cybersecurity as a premise to introduce a state of exception, „Cybersecurity and Law” 2021, no. 2.
 
6.
Czuryk M., Supporting the development of telecommunications services and networks through local and regional government bodies, and cybersecurity, „Cybersecurity and Law” 2019, no. 2.
 
7.
Karpiuk M., Activities of the local government units in the field of telecommunications, „Cybersecurity and Law” 2019, no. 1.
 
8.
Karpiuk M., The Local Government’s Position in the Polish Cybersecurity System, „Lex Localis – Journal of Local Self Government” 2021, no. 2.
 
9.
Karpiuk M., The obligations of public entities within the national cybersecurity system, „Cybersecurity and Law” 2020, no. 2.
 
10.
Karpiuk M., The Organisation of the National System of Cybersecurity: Selected Issues, „Studia Iuridica Lublinensia” 2021, no. 2.
 
11.
Krasuski S., Wolska-Bagińska A., Zinkiewicz-Będźmirowska O., Działania naruszające prawa do domen internetowych, Warszawa 2021.
 
12.
Mania K., Domena internetowa jako przedmiot polubownego rozstrzygania sporów, Warszawa 2016.
 
13.
McFadden M., Kantas E., DNS Identity. Verification and Authentication of Domain Name Owners, Ateny 2023.
 
14.
Ożegalska-Trybalska J., Znaki towarowe a domeny internetowe [in:] Prawo własności przemysłowej. System prawa prywatnego, vol. 14 C, ed. R. Skubisz, Warszawa 2017.
 
15.
Piechocki A., Wielostronne relacje prawne związane z rejestracją i utrzymywaniem nazwy domeny internetowej [in:] Domeny internetowe. Teoria i praktyka, ed. I. Matusiak, Warszawa 2020.
 
16.
Taczkowska-Olszewska J., Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych RODO [w:].
 
17.
J. Taczkowska-Olszewska, M. Nowikowska, Informacje publiczne. Informacje niejawne. Ochrona danych osobowych, Warszawa 2019.
 
18.
Taczkowska-Olszewska J., Chałubińska-Jentkiewicz K., Nowikowska M., Retencja, migracja i przepływy danych w cyberprzestrzeni. Ochrona danych osobowych w systemie bezpieczeństwa państwa, Warszawa 2019.
 
ISSN:2658-1493
Journals System - logo
Scroll to top