EN PL
Kompetencje informatyczne uczniów kształtowane w trakcie edukacji podstawowej i ponadpodstawowej na podstawie oceny „krzyżowej” – nauczycieli i uczniów szkół średnich. Województwo dolnośląskie
 
More details
Hide details
1
Zakład Socjologii Bezpieczeństwa i Edukacji, Instytut Socjologii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Wrocławski
 
2
Instytut Socjologii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Wrocławski
 
These authors had equal contribution to this work
 
 
Publication date: 2024-05-20
 
 
Cybersecurity and Law 2024;12(2):78-93
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Kompetencje informatyczne, tj. nie tylko umiejętność obsługi komputera, lecz także pewien poziom elastyczności w używaniu oprogramowania (świadomość zagrożeń, ograniczeń, ale także możliwości w nim tkwiących) to podstawowy zasób określonych kompetencji społecznych w ztechnologizowanym świecie i jednocześnie jeden z głównych poziomów kompetencji cyfrowych obok informacyjnego i funkcjonalnego, istotny w społeczeństwie określanym mianem informatycznego. Jest on kształtowany zarówno w procesach żywiołowych (indywidualny użytek), jak i w procesie edukacyjnym oraz środowisku pracy. Z punktu widzenia pożądanych efektów – edukacyjny ma istotne znacznie. Czy szkoła polska jest przygotowana pod względem programowym, sprzętowym i kadrowym do tego typu wyzwań? Czy nowy rodzaj wiedzy, jaką ma przekazywać, nie zostanie rozmyty w tradycyjnym stylu nauczania? Czy kultura informatyczna i nowe słownictwo opisujące nieistniejące przed dekadami obszary społecznej praktyki staną się czymś powszechnym czy też raczej wyznaczą nowe kryteria społecznych podziałów? To pytania, które leżą u źródła zainteresowania zagadnieniem przedstawionym w niniejszym artykule, w którym zostały zaprezentowane wyniki badań przeprowadzonych wśród uczniów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych. W artykule są omawiane kompetencje informatyczne uczniów szkół ponadpodstawowych na podstawie oceny uzyskanej w szkole podstawowej. Zderzenie samoocen uczniowskich z ocenami nauczycieli pozwala zwrócić uwagę na pewne niedoskonałości nauczania informatyki w polskich szkołach powszechnych.
 
REFERENCES (10)
1.
Edukacja informatyczna, [online] dostępny w: https://www.gov.pl/web/edukacj... [dostęp: 14.08.2023].
 
2.
Goban-Klas T., Sienkiewicz P., Społeczeństwo informacyjne: szanse, zagrożenia, wyzwania, Kraków 1999.
 
3.
Krzysztofek K., Szczepański M., Zrozumieć rozwój. Od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych, Katowice 2002.
 
4.
Nowina-Konopka M., Istota i rozwój społeczeństwa informacyjnego, Warszawa 2006.
 
5.
Papińska-Kacperek J., Społeczeństwo informacyjne, Warszawa 2008.
 
6.
Plebańska M., Kompetencje cyfrowe i ich cyfrowy rozwój, Warszawa 2021.
 
7.
Sysło M.M., Potrzeba szerszych zmian w kształceniu informatycznym, [online] dostępny w: https://www.edunews.pl/badania... [dostęp: 14.08.2023].
 
8.
Sysło M.M., Jochemczyk J., Edukacja informatyczna w nowej podstawie programowej, [online] dostępny w: http://www.bc.ore.edu.pl/Conte... [dostęp: 14.08.2023].
 
9.
Śliwa B., Edukacja informatyczna na pierwszym etapie edukacyjnym, [online] dostępny w: https://szkolnictwo.pl/index.p... [dostęp: 14.08.2023].
 
10.
Wieczorek T., Triangulacja metod w badaniach społecznych, „Zagadnienia Społeczne” 2014, nr 1.
 
ISSN:2658-1493
Journals System - logo
Scroll to top