EN PL
The commercialisation of research and development results for cybersecurity
 
More details
Hide details
1
War Studies University in Warsaw, Head of the Academic Centre for Cybersecurity Policy
 
 
Publication date: 2022-12-06
 
 
Cybersecurity and Law 2022;8(2):7-16
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Under current legislation, an institution of higher education may only form single-person companies (special purpose vehicles) for the purpose of indirect commercialisation, consisting in subscribing to or acquiring shares in companies or subscribing to subscription warrants entitling them to acquire shares in companies to implement or prepare for the application of the results of scientific research or the related know-how. The results of scientific research may contribute to improving cybersecurity.
 
REFERENCES (12)
1.
Chałubińska-Jentkiewicz K., Cyberbezpieczeństwo – zagadnienia definicyjne, „Cybersecurity and Law” 2019, no. 2.
 
2.
Chałubińska-Jentkiewicz K., Karpiuk M., Informacja i informatyzacja w administracji publicznej, Warszawa 2015.
 
3.
Chałubińska-Jentkiewicz K., Karpiuk M., Prawo nowych technologii. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2015.
 
4.
Chałubińska-Jentkiewicz K., Karpiuk M., Kostrubiec J., The legal status of public entities in the field of cybersecurity in Poland, Maribor 2021.
 
5.
Czuryk M., Informacja w administracji publicznej. Zarys problematyki, Warszawa 2015.
 
6.
Encyklopedia Gazety Wyborczej, vol. 8, Warszawa 2005.
 
7.
Izdebski H., Zieliński J.M., Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Komentarz, Warszawa 2019.
 
8.
Karpiuk M., Activities of local government units in the scope of telecommunication, „Cybersecurity and Law” 2019, no. 1.
 
9.
Karpiuk M., Position of the Local Government of Commune Level in the Space of Security and Public Order, „Studia Iuridica Lublinensia” 2019, no. 2.
 
10.
Karpiuk M., Chałubińska-Jentkiewicz K., Prawo bezpieczeństwa informacyjnego, Warszawa 2015.
 
11.
Niewęgłowski A., Wyniki prac badawczych w obrocie cywilnoprawnym, Warszawa 2010.
 
12.
Nowińska E., du Vall M., Dozwolony użytek cudzych utworów w pracach naukowo-badawczych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” 2004, no. 28.
 
ISSN:2658-1493
Journals System - logo
Scroll to top