EN PL
Redakcja
 
Redakcja
Redaktor naczelny: Katarzyna CHAŁUBIŃSKA-JENTKIEWICZ
Sekretarz: Monika NOWIKOWSKA
Członkowie: Piotr MILIK, Paweł PELC, Filip RADONIEWICZ

Rada Naukowa
Mirosław KARPIUK (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) – Przewodniczący
Dorel BADEA (“Nicolae Balcescu” Land Forces Academy, Romania)
András BENCSIK (Károli Gáspár University of the Reformed Church, Hungary)
Boštjan BREZOVNIK (New University in Ljubljana, Slovenia)
Zbigniew CIEŚLAK (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Polska)
Małgorzata CZURYK (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Oksana ЕVSYUKOVA (National University of Bioresources and Nature Management, Ukraine)
Wojciech FORYSIŃSKI (Eastern Mediterranean University, Cyprus)
Ewa Monika GUZIK-MAKARUK (University of Bialystok, Poland)
István HOFFMAN (Eötvös Loránd University, Hungary)
Miroslav KELEMEN (Technical University of Košice, Slovakia)
Waldemar KITLER (War Studies University in Warsaw, Poland)
Jann KLEFFNER (Swedish Defence University, Sweden)
Jerzy KOSIŃSKI (Akademia Marynarki Wojennej, Polska)
Jarosław KOSTRUBIEC (Uniwerytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polska)
Marco LOMBARDI (Catholic University of Sacred Heart, Italy)
Claudio MELCHIOR (University of Udine, Italy)
Rimvydas NORKUS (Mykolas Romeris University, Lithuania)
Francesco PIRA (University of Messina, Italy)
Wojciech PIZŁO (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Polska)
Alida Maria SILETTI (University of Bari Aldo Moro, Italy)
Rasa SMALIUKENĖ (General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania, Lithuania)
Jacek SOBCZAK (Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna, Polska)
Urszula SOLER (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)
Nicola STRIZZOLO (University of Teramo, Italy)
Tomasz ZDZIKOT (Przewodniczący Komitetu Doradców Społecznych przy Ministrze Obrony Narodowej, Polska)

Redaktorzy tematyczni
Cezary BANASIŃSKI
Marek KLIMEK
Andrzej PIECZYWOK
Paweł ROMANIUK
Kamil SIKORA

ISSN 2658-1493

Adres redakcji:
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
Akademickie Centrum Polityki Cyberbezpieczeństwa
Al. gen. A. Chruściela „Montera” 103
00-910 Warszawa
e-mail: cyber.law@akademia.mil.pl
 
ISSN:2658-1493