EN PL

Redakcja

 
Redakcja
Redaktor naczelny: Katarzyna CHAŁUBIŃSKA-JENTKIEWICZ
Sekretarz: Monika NOWIKOWSKA
Członkowie: Piotr MILIK, Paweł PELC, Filip RADONIEWICZ

Rada Naukowa
Mirosław KARPIUK (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland) – przewodniczący
Dorel BADEA (“Nicolae Balcescu” Land Forces Academy, Romania)
András BENCSIK (Károli Gáspár University of the Reformed Church, Hungary)
Boštjan BREZOVNIK (New University in Ljubljana, Slovenia)
Małgorzata CZURYK (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland)
Oksana ЕVSYUKOVA (National University of Life and Environmental Sciences, Ukraine)
Wojciech FORYSIŃSKI (Eastern Mediterranean University, Cyprus)
Miroslav KELEMEN (Technical University of Košice, Slovakia)
Waldemar KITLER (War Studies University in Warsaw, Poland)
Jann KLEFFNER (Swedish Defence University, Sweden)
Marek KLIMEK (University of the National Education Commission in Krakow, Poland)
Jerzy KOSIŃSKI (Polish Naval Academy, Poland)
Jarosław KOSTRUBIEC (Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, Poland)
Marco LOMBARDI (Catholic University of Sacred Heart, Italy)
Claudio MELCHIOR (University of Udine, Italy)
Ewa NIEWIADOMSKA-SZYNKIEWICZ (Warsaw University of Technology, Poland)
Uroš PINTERIC (Alexander Dubček University of Trenčín, Slovakia)
Francesco PIRA (University of Messina, Italy)
Angela Maria ROMITO (University of Bari Aldo Moro, Italy)
Alida Maria SILLETTI (University of Bari Aldo Moro, Italy)
Bronisław SITEK (SWPS Univerity, Poland)
Rasa SMALIUKENĖ (General Jonas Žemaitis Military Academy, Lithuania)
Jacek SOBCZAK (University of Economics and Human Sciences, Poland)
Nicola STRIZZOLO (University of Teramo, Italy)

Redaktorzy tematyczni
Cezary BANASIŃSKI, Wojciech PIZŁO, Andrzej PIECZYWOK, Paweł ROMANIUK, Kamil SIKORA

ISSN 2658-1493

Adres redakcji
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
Akademickie Centrum Polityki Cyberbezpieczeństwa
Al. gen. A. Chruściela „Montera” 103
00-910 Warszawa
e-mail: cyberlaw@ron.mil.pl
 
ISSN:2658-1493
Journals System - logo
Scroll to top