EN PL
Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej a cyberbezpieczeństwo. Zagadnienia organizacyjno-prawne
 
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Prawa Administracyjnego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 
 
Data publikacji: 31-10-2023
 
 
Cybersecurity and Law 2023;10(2):32-50
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Today, ICT systems play an important role in both the state and society. state security in the military and non-military dimensions, external and internal, has gained an additional dimension in the form of cyberspace. One of the primary goals of the Republic of Poland is to ensure the security of citizens. Protecting the independence of the state and the indivisibility of its territory and ensuring the security and inviolability of its borders are constitutional tasks of public authorities. The basic element of the defense system of the Republic of Poland participating in the implementation of security and defense policies is the Polish Armed Forces. The statutory task of this formation is, among other things, the protection and defense of cyberspace. A specialized component of the Polish Armed Forces is the Cyber Defense Forces. The process of creating this category of troops has not yet been completed.
 
REFERENCJE (12)
1.
Bilal A., Wojna hybrydowa – nowe zagrożenia, złożoność i „zaufanie” jako antidotum, https://www.nato.int/docu/revi... [dostęp: 10.05.2023].
 
2.
Bulira J., Jagnieża A., Krempeć E., Seredyński F., Królikowski H., Obrona ojczyzny. Komentarz, Warszawa 2023.
 
3.
Czuryk M., Bezpieczeństwo jako dobro wspólne, „Zeszyty Naukowe KUL” 2018, nr 3.
 
4.
Czuryk M., Dunaj K., Karpiuk M., Prokop K., Bezpieczeństwo państwa. Zagadnienia prawne i administracyjne, Olsztyn 2016.
 
5.
Gardocki S., Wrona J., Wykorzystanie przez Rosję cyberprzestrzeni w konfliktach hybrydowych a rosyjska polityka cyberbezpieczeństwa, „Colloquium Pedagogika – Nauki o Polityce i Administracji” 2020, nr 2.
 
6.
Hajduk J., Stępniewski T., Wojna hybrydowa Rosji z Ukrainą: uwarunkowania i instrumenty, „Studia Europejskie” 2015, nr 4.
 
7.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, wyd. 2, red. P. Tuleja, LEX/el. 2021.
 
8.
Kuś B., Żandarmeria Wojskowa i wojskowe organy porządkowe, [w:] Prawo wojskowe, red. M. Czuryk, M. Karpiuk, Warszawa 2015.
 
9.
Marczyk M., Cyberprzestrzeń jako nowy wymiar aktywności człowieka – analiza pojęciowa obszaru, „Przegląd Teleinformatyczny” 2018, nr 1–2.
 
10.
Nowak A., Instytucjonalne podmioty ochrony militarnej cyberbezpieczeństwa państwa, „Zeszyty Naukowe AON” 2016, nr 2.
 
11.
Stelmach J., Żandarmeria Wojskowa w narodowym systemie przeciwdziałania zagrożeniu terroryzmem, „Zeszyty Naukowe WSOWL” 2013, nr 3.
 
12.
Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Komentarz, red. K. Chałubińska-Jentkiewicz, M. Karpiuk, J. Kostrubiec, Warszawa 2022.
 
ISSN:2658-1493
Journals System - logo
Scroll to top