EN PL
Appealing to compassion as an element of Russia’s hybrid warfare against the West
 
More details
Hide details
1
PhD, Faculty of Humanities, Koszalin University of Technology
 
 
Publication date: 2022-07-02
 
 
Cybersecurity and Law 2022;7(1):51-60
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The advancement of information technology makes societies increasingly vulnerable to disinformation and manipulation. A skillfully conducted disinformation campaign may weaken the state’s potential and make it vulnerable to external influences. The article presents an outline of the possibilities of influencing mass behavior. An attempt will also be made to answer the question of whether the combination of knowledge in the field of neurobiology, mathematics, sociology, and other sciences combined with the use of artificial intelligence and big data allows for the development of a new type of cybernetic weapons influencing the subconscious.
 
REFERENCES (15)
1.
Cialdni R.B., Wywieranie wpływu na ludzi – teoria i praktyka, Gdańsk 2009.
 
2.
Cichocka A., Bilewicz M., Co się kryje w nieistotnych efektach statystycznych? Możliwości zastosowania analizy supresji w psychologii społecznej, „Psychologia Społeczna” 2010, vol. 5, no. 2–3.
 
3.
Jankowska M., Psychomanipulacja jako technika werbunku wykorzystywana przez sekty oraz ich fasadowe organizacje, „Warmińsko-Mazurski Kwartalnik Naukowy. Nauki Społeczne” 2012, no. 4.
 
4.
Jaracz M., Borkowska A., Podejmowanie decyzji w świetle badań neurobiologicznych i teorii psychologicznych, „Psychiatria” 2010, no. 7.
 
5.
Kampka A., Fotografia w mediach – wyznaczniki manipulacji, „Rynek – Społeczeństwo – Kultura” 2015, no. 4.
 
6.
Leder A., Paradoks a filozofia: niesamowitość człowieka w Grecji archaicznej, „Sztuka i Filozofia” 2003, no. 2223.
 
7.
Majewska-Bielecka D., Nowak-Lewandowska R., Neuronaukowe implikacje w podejmowaniu decyzji, „Zeszyty Naukowe ZPSB Firma i Rynek” 2019, no. 1.
 
8.
Marody M., Zindywidualizowane społeczeństwo masowe, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2020, no. 3.
 
9.
Raś K., Piotrowski M.A., Rosyjskie zagrożenia dla państw bałtyckich, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, https://pism.pl/publikacje/Ros... [access: 27.12.2021].
 
10.
Renz B., Blogi: Hybridisota lännen heikkous, ei Venäjän vahvuus, Valtioneuvoston Selvitys – ja Tutkimustoiminta, https://tietokayttoon.fi/ajank... [access: 27.12.2021].
 
11.
Siemienkowicz K., Neurobiologiczne podłoże osobowości psychopatycznej, „Przegląd Policyjny” 2017, no. 2017.
 
12.
Skoneczny Ł., Wojna hybrydowa – wyzwanie przyszłości? Wybrane zagadnienia, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2015, no. spec.
 
13.
Stefańczyk A., Psychologia wywierania wpływu i psychomanipulacji, Gliwice 2006.
 
14.
Thornton R., The Changing Nature of Modern Warfare. Responding to Russian Information Warfare, „The Rusi Journal” 2015, vol. 160, no. 4.
 
15.
Wichura A.J., Manipulacja psychologiczna – definicja, przykłady, motywy, https://czlowiek.info/manipula... [access: 26.12.2021].
 
ISSN:2658-1493
Journals System - logo
Scroll to top