EN PL
Bezpieczeństwo antyterrorystyczne obiektów użyteczności publicznej w Polsce – diagnoza i kierunki doskonalenia
 
More details
Hide details
1
Dolnośląski Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych w WSBPI Apeiron w Krakowie
 
 
Publication date: 2022-12-06
 
 
Cybersecurity and Law 2022;8(2):203-218
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Obecnie w Polsce funkcjonuje kilka kategorii obiektów ważnych dla bezpieczeństwa państwa (faktycznie chronionych i doinwestowanych pod względem ochrony), gdy tymczasem brakuje jakichkolwiek wymagań wobec bezpieczeństwa wielu innych rodzajów budynków użyteczności publicznej (np. szkoły, centra handlowe lub kina i teatry). Nawet dość pobieżna analiza sytuacji problemowej w tym obszarze pokazuje, że istnieje wiele wątpliwości związanych przede wszystkim z nieadekwatnym do realnego zagrożenia zamachami poziomem ochrony antyterrorystycznej wielu kategorii obiektów użyteczności publicznej. 20. rocznica zamachów na WTC i Pentagon jest znakomitą okazją do podsumowania krajowych działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa antyterrorystycznego w polskich obiektach. Autor artykułu przedstawia stan faktyczny ochrony antyterrorystycznej budynków wraz ze wskazaniem kierunków doskonalenia i zwiększenia efektywności takich aktywności.
 
REFERENCES (20)
1.
#ALERTRCB, https://rcb.gov.pl/alertrcb/ [dostęp: 10.01.2022].
 
2.
Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności publicznej, t. 1, Terroryzm, strategie zwalczania, edukacja antyterrorystyczna, red. B. Wiśniewska-Paź, J. Stelmach, Warszawa 2021.
 
3.
Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów, https://bezpiecznaszkola.men.g... [dostęp: 16.01.2022].
 
4.
Czop A., Udział firm ochrony osób i mienia w zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego w Polsce, Katowice 2014.
 
5.
Grocki R., Osoby niepełnosprawne w sytuacji zagrożenia, Warszawa 2014.
 
6.
https://safeplace.edu.pl/ [dostęp: 21.01.2022].
 
7.
 
8.
Infrastruktura krytyczna, https://www.gov.pl/web/rcb/inf... [dostęp: 8.01.2022].
 
9.
Jasiński A., Architektura w czasach terroryzmu, Warszawa 2013.
 
10.
Narodowy Program Ochrony IK, https://www.gov.pl/web/rcb/nar... [dostęp:15.01.2022].
 
11.
NIK o zabezpieczeniu szkół przed zagrożeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi, https://www.nik.gov.pl/aktualn... [dostęp: 16.01.2022].
 
12.
Piwowarski J., Pajorski P., Ochrona obiektów. Zarys wybranych zagadnień, Kraków 2016.
 
13.
Stelmach J., Minimalizacja skutków zamachów terrorystycznych w budynkach użyteczności publicznej, Wrocław 2020.
 
14.
System antyterrorystyczny RP, https://www.gov.pl/web/mswia/s... [dostęp: 21.01.2022].
 
15.
Systemy infrastruktury krytycznej, https://www.gov.pl/web/rcb/sys... [dostęp: 15.01.2022].
 
16.
Światowy raport o niepełnosprawności – podsumowanie, https://apps.who.int/iris/bits... [dostęp:21.01.2022].
 
17.
Tabernacka M., Prawne zasady korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, Warszawa 2013.
 
18.
Terroryzm i antyterroryzm w opiniach ekspertów w XX rocznicę zamachów na WTC i Pentagon, red. J. Stelmach, Warszawa 2021.
 
19.
Zabił jedną osobę, ranił osiem. Nożownik ze Stalowej Woli nie trafi do więzienia, jest niepoczytalny, https://rzeszow.wyborcza.pl/rz... [dostęp: 21.01.2022]
 
20.
Zarządzanie ryzykiem – przegląd wybranych metodyk, red. D. Wróblewski, Józefów 2015.
 
ISSN:2658-1493
Journals System - logo
Scroll to top