EN PL
Cyberprzestrzeń w systemie militarnym bezpieczeństwa państwa
 
More details
Hide details
1
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 
 
Publication date: 2023-10-31
 
 
Cybersecurity and Law 2023;10(2):51-69
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article „Cyberspace in the military system of state security” presents the basic concepts related to security, which is nowadays considered to be a state of certainty, peace, security and lack of threat and protection against danger, and cyberspace, which is understood as a virtual environment of information and interaction between people. This article also shows the definitions of terms relating to the values most valued and protected by man, i.e. state security, which is an integral part of the state policy related to the creation and use of national defense potential to prevent and counteract various types of threats. The importance of important units of the Polish Armed Forces as the basic organ of shaping cyberspace in the military area has been shown. The role and place of bodies in the Polish Armed Forces ready to respond to threats to ICT systems and networks connected by cyberspace has been defined.
 
REFERENCES (19)
1.
Bezpieczeństwo państwa, red. K.A. Wojtaszczyk, A. Materska-Sosnowska, Warszawa 2009.
 
2.
Bezpieczeństwo państwa w XXI wieku, red. M. Paździor, J. Trubalska, Ł. Wojciechowski, A. Żywicka, Lublin 2018.
 
3.
Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa wybrane zagadnienia, red. S. Sulowski, M. Brzeziński, Warszawa 2009.
 
4.
Cyberbezpieczeństwo jako element bezpieczeństwa państwa i ochrony prywatności obywateli, red. J. Trubalska, Ł. Wojciechowski, Lublin 2019.
 
5.
Cyberbezpieczeństwo, red. C. Banasiński, M. Rojszczaka, Warszawa 2020.
 
6.
Gawkowski K., Cyberkolonializm, Gliwice 2018.
 
7.
Górka M., Cyberbezpieczeństwo jako podstawa bezpiecznego państwa i społeczeństwa w XXI wieku, Warszawa 2014.
 
8.
Hoffman T., Wybrane aspekty cyberbezpieczeństwa w Polsce, Poznań 2018.
 
9.
Instytucjonalne podstawy bezpieczeństwa państwa w Rzeczypospolitej Polskiej, red. B. Dziemidok-Olszewska, M. Michalczuk-Wlizło, Warszawa 2018.
 
10.
Kitler W., Organizacja bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Toruń 2018.
 
11.
Krawiec J., Cyberbezpieczeństwo. Podejście systemowe, Warszawa 2019.
 
12.
Marczyk M., Cyberprzestrzeń jako nowy wymiar aktywności człowieka – analiza pojęciowa obszaru, „Przegląd Teleinformatyczny” 2018, nr 1–2.
 
13.
Olejnik Ł., Kurasiński A., Filozofia cyberbezpieczeństwa. Jak zmienia się świat? Od złośliwego oprogramowania do cyberwojny, Warszawa 2022.
 
14.
Oleksiewicz I., Ochrona cyberprzestrzeni Unii Europejskiej, Warszawa 2021.
 
15.
Paździor M., Szmulik B., Instytucje bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2012.
 
16.
Polska w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego, red. M. Pietraś, K.A. Wojtaszczyk, Warszawa 2016.
 
17.
Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, wyd. 6, red. nauk. J. Kaczmarek, W. Łepkowski, B. Zdrodowski, Warszawa 2008.
 
18.
Wiśniewski B., System bezpieczeństwa państwa, Szczytno 2013.
 
19.
Zawisza J., Cyberprzestrzeń jako zagrożenie bezpieczeństwa państwa, Józefów 2015.
 
ISSN:2658-1493
Journals System - logo
Scroll to top