EN PL
Tasks of the municipalities in the field of defence
 
More details
Hide details
1
Department of Constitutional Law, Nicolaus Copernicus University in Toruń
 
2
Department of Administrative Law, Nicolas Copernicus University in Toruń
 
These authors had equal contribution to this work
 
 
Publication date: 2023-10-31
 
 
Cybersecurity and Law 2023;10(2):70-81
 
KEYWORDS
ABSTRACT
As a state directly neighbouring the arena of armed action, Poland was challenged to prepare legal solutions appropriate to the existing threats in the wake of Russia’s armed aggression against sovereign Ukraine. The adoption of the Act of 11 March 2022 on Defence of the Homeland coincided with the armed conflict beyond the eastern border of our country. These circumstances inspired the authors to analyse systemic solutions involving the municipality in the procedures for minimising the impact of security threats related to a potential armed conflict. The paper aims to characterise the tasks of the commune, which is the basic unit of local government in Poland, to ensure national defence.
 
REFERENCES (11)
1.
Bukowski Z., Jędrzejewski T., Rączka P., Ustrój samorządu terytorialnego, Toruń 2011.
 
2.
Bulira J., Komentarz do art. 539 [in:] Obrona Ojczyzny. Komentarz, ed. H. Królikowski, Warszawa 2023.
 
3.
Bulira J., Komentarz do art. 620 [in:] Obrona Ojczyzny. Komentarz, ed. H. Królikowski, Warszawa 2023.
 
4.
Bulira J., Komentarz do art. 628 [in:] Obrona Ojczyzny. Komentarz, ed. H. Królikowski, Warszawa 2023.
 
5.
Nowak D., Pełnienie służby w ramach powszechnego obowiązku obrony [in:] Prawo wojskowe, eds. W. Kitler, D. Nowak, M. Stepnowska, Warszawa, 2017.
 
6.
Ruczkowski P., Świadczenia obywatela na rzecz obrony w świetle standardów demokratycznego państwa prawa, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”. Sectio G (Ius) 2022, no. 2.
 
7.
Serowaniec M., Bezpieczeństwo jako przesłanka działania organów państwa w sytuacjach kryzysowych [in:] Uniwersalne standardy ochrony praw człowieka a funkcjonowanie systemów politycznych w dobie wyzwań globalnych, eds. J. Jaskiernia, K. Spryszak, Toruń 2016.
 
8.
Serowaniec M., Samorząd terytorialny [in:] Prawo konstytucyjne, eds. Z. Witkowski, A. Bień-Kacała, Toruń 2015.
 
9.
Serowaniec M., Rączka P., Samorząd terytorialny i jego rola w ustawie z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, „Journal of Modern Science 2023”, vol. 50, no. 1.
 
10.
Tuleja P., Komentarz do art. 26 [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, ed. P. Tuleja, Warszawa 2021.
 
11.
Witkowski Z., Szewczyk M., Serowaniec M., Model cywilnej i demokratycznej kontroli egzekutywy nad siłami zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej, Toruń 2018.
 
ISSN:2658-1493
Journals System - logo
Scroll to top