EN PL
Cyfrowa suwerenność państwa jako cel niemieckiej strategii cyberbezpieczeństwa z 2021 roku
 
More details
Hide details
1
Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej
 
 
Publication date: 2022-12-06
 
 
Cybersecurity and Law 2022;8(2):251-264
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Nowa strategia cyberbezpieczeństwa Niemiec z 8 września 2021 roku stworzyła podstawy strategiczne działania rządu federalnego w dziedzinie bezpieczeństwa na najbliższe 5 lat. Strategia jest wbudowana w europejską strategię cyberbezpieczeństwa i pomaga kształtować cyfrową przyszłość Europy. Dlatego rząd federalny postrzega cyberbezpieczeństwo jako wspólne zadanie państwa, biznesu, nauki i społeczeństwa. Wymaga to zorganizowanego podejścia i opartej na zaufaniu współpracy, żeby móc znaleźć wspólne odpowiedzi na cyberzagrożenia i zbudować cyfrową suwerenność państwa.
 
REFERENCES (9)
1.
Adamiec D. i in., Informacja na temat legislacji dotyczącej systemu cyberbezpieczeństwa w wybranych państwach Unii Europejskiej (Belgia, Czechy, Estonia, Francja, Holandia, Niemcy, Szwecja), „Zeszyty Prawnicze” 2021, nr 3.
 
2.
Chałubińska-Jentkiewicz K., Brzostek A., Strategie cyberbezpieczeństwa współczesnego świata, Warszawa 2021.
 
3.
Cziomer E., Znaczenie „Białej Księgi 2016” dla oceny nowych wyzwań w polityce bezpieczeństwa Niemiec, „Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka” 2017, nr 1.
 
4.
Fraser M., Czym jest cyfrowa suwerenność i dlaczego warto w nią inwestować?, https://cyberdefence24.pl/soci... [dostęp: 27.03.2022].
 
5.
Kosman M.M., Niemcy wobec problemów bezpieczeństwa narodowego. Refleksje wokół „Białej Księgi” z 2016 r. [w:] Konflikty zbrojne i obronność na przełomie XX i XXI w. Aspekty polityczne i prawne, red. Ł. Jureńczyk, P. Radziszewski, S. Sadowski, Bydgoszcz 2018.
 
6.
Schlüsselaspekte digitaler Souveränität, https://gi.de/fileadmin/GI/All... [dostęp: 28.03.2022].
 
7.
Seifried M., Bertschek I., Schwerpunktstudie Digitale Souveränität, Bestandsaufnahme und Handlungsfelder 2021, Berlin 2021.
 
8.
Werden S., Digitale Souveränität, ein Orientierungsversuch [w:] Digitale Souveränität. Vertrauen in der Netzwerkgesellschaft, red. M. Friedrichsen, P.-J. Bisa, Wiesbaden 2016.
 
9.
Wittpahl V., Digitale Souveränität: Bürger, Unternehmen, Staat, Berlin 2017.
 
ISSN:2658-1493
Journals System - logo
Scroll to top