EN PL
Digitisation in the Profession of Attorney-at-Law and the Security of Customer E-Service
 
More details
Hide details
1
PhD Student, Maria Curie-Skłodowska University, Poland
 
 
Publication date: 2022-07-02
 
 
Cybersecurity and Law 2022;7(1):297-308
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article presents the issue of electronic transactions in the market of legal services. The study seeks to present the issue of digitisation in the professional activities of attorney-atlaw (radca prawny) in Poland and the risks and needs associated with it in terms of security guarantees in electronic legal transactions. Developments in information management and the use of electronic technologies and artificial intelligence-based systems in the activities of professional legal representatives have been presented. The article focuses on digitisation in the attorney’s professional activities, which entails considering existing legislative protection in the field of e-services. The author points out that supervision of due diligence, security and ethics in digitising the attorney’s professional activities is an essential element in the fair exercise of activities of legal professionals.
 
REFERENCES (18)
1.
Buko J., Wprowadzenie do zarządzania informacją w przedsiębiorstwach usługowych [in:] Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego. Stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia, vol. 1, Szczecin 2011.
 
2.
Chałubińska-Jentkiewicz K., Karpiuk M., Kostrubiec J., The legal status of public entities in the field of cybersecurity in Poland, Maribor 2021.
 
3.
Chałubińska-Jentkiewicz K., Karpiuk M., Prawo nowych technologii. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2015.
 
4.
Cyfryzacja, https://sjp.pwn.pl/sjp/cyfryza... [access: 12.03.2022].
 
5.
Gnusowski M., Konkurencyjność kancelarii prawnych. Jak zdobyć i utrzymać przewagę?, Warszawa 2017.
 
6.
Janowski J., Cyberkultura prawa. Współczesne problemy filozofii i informatyki prawa, Warszawa 2012.
 
7.
Janowski J., Elektroniczny obrót prawny, Warszawa 2008.
 
8.
Janowski J., Globalna cyberkultura polityki i prawa [in:] Tendencje rozwojowe myśli politycznej i prawnej, eds. Maciejewski M., Marszał, M. Sadowski M., Wrocław 2014.
 
9.
Janowski J., Informatyka prawa. Zadania i znaczenie w związku z kształtowaniem się elektronicznego obrotu prawnego, Lublin 2011.
 
10.
Janowski J., Informatyka prawnicza. Wykłady specjalizacyjne, Warszawa 2011.
 
11.
Jaroszyński T., Sękowska A., Skuczyński P., Kodeks Etyki Radcy Prawnego. Komentarz, Warszawa 2016.
 
12.
Kopoczyński T., Systemy informacji prawnej w praktyce adwokata i radcy prawnego [in:] Informacja prawna a prawa obywatela. Konferencja z okazji XXXV-lecia informatyki prawniczej w Polsce i XV-lecia Systemu Informacji Prawnej LEX. Gdańsk, 19–20 czerwca 2006, eds. Grajewski K., Warylewski J.K., Sopot 2006.
 
13.
Kostrubiec J., Sztuczna inteligencja a prawa i wolności człowieka, Warszawa 2021.
 
14.
Kuchta-Nykiel M., Sztuczna inteligencja powinna być zgodna z prawem, etyczna i solidna, https://aibusiness.pl/sztuczna... [access: 14.03.2022].
 
15.
Petzel J., Wprowadzenie [in:] Systemy wyszukiwania informacji prawnej, Warszawa 2017.
 
16.
Sztuczna inteligencja w świecie firm prawniczych. Czy systemy oparte o AI zastąpią prawników?, https://www.sparkbit.pl/pl/szt... [access: 12.03.2022].
 
17.
Śwital P., Systemy wyszukiwawcze w nauczaniu informatyki prawniczej w szkole wyższej [in:] „Labor et Educatio” 2015, no. 3.
 
18.
Wierczyński G., Wiewiórowski W., Informatyka Prawnicza. Nowoczesne technologie informacyjne w pracy prawników i administracji publicznej, Warszawa 2016.
 
ISSN:2658-1493
Journals System - logo
Scroll to top