EN PL
Threats to people with disabilities in virtual and environmental spaces – a comparison of behaviors
 
More details
Hide details
1
Assoc. Prof. , PhD, Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz
 
2
INNOGROUP Sp. z o.o.
 
 
Publication date: 2022-07-02
 
 
Cybersecurity and Law 2022;7(1):309-319
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This paper will outline the major mental and physical health risks associated with the Internet and environmental risks affecting people with physical disabilities. Modern humans strongly emphasize their need for security. A clean environment is important for human health and well-being. Human security in cyberspace is also important. The importance of security for citizens using information and communication technology systems is increasing every day. The article compares key environmental and cyberspace threats.
FUNDING
The publication was prepared based on research conducted by INNOGROUP Sp. z o.o., a company which carries out project no. POIR.02.03.05-04-0038/21, entitled „Designing and launching the production of an innovative life jacket adapted to the needs of people with disabilities” – R&D project aimed at designing and launching the production of a new life jacket with active heating function. The new life jacket design will provide support for people who experience a fear of water, who need extra support and protection when using the pool, boat or kayak, or while traveling by boat. The project is co-financed by the European Fund Intelligent Development Operational Programme, project implementation period 1.08.2021–31.03.2023.
 
REFERENCES (20)
1.
Bednarek J., Multimedia w kształceniu, Warszawa 2006.
 
2.
Bendyk E., Bunt sieci, Warszawa 2012.
 
3.
Czuryk M., Drabik K., Pieczywok A., Bezpieczeństwo człowieka w procesie zmian społecznych, kulturowych i edukacyjnych, Olsztyn 2018.
 
4.
Danowski B., Krupińska A., Dziecko w sieci, Gliwice 2007.
 
5.
Dawidziuk J., Problemy stabilności oraz trwałości lasu w praktyce urządzeniowej, „Studia i Materiały CEPL w Rogowie” 2014, no. 39.
 
6.
Gierszewski J., Pieczywok A., Społeczny wymiar bezpieczeństwa człowieka, Warszawa 2018.
 
7.
Holtkamp J., Co ogłupia nasze dzieci?, Kraków 2010.
 
8.
Huber F., Neuschäffer C., Rodzice offline? Jak nawiązać kontakt ze skomputeryzowanym dzieckiem, Warszawa 2003.
 
9.
Karpiuk M., Ograniczenie wolności uzewnętrzniania wyznania ze względu na bezpieczeństwo państwa i porządek publiczny, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2017, vol. 9.
 
10.
Karpiuk M., Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jako organ stojący na straży bezpieczeństwa państwa, „Zeszyty Naukowe AON” 2009, no. 3.
 
11.
Kowalski R., Limber S., Agatston P., Cyberprzemoc wśród dzieci i młodzieży, Kraków 2011.
 
12.
Krause A., Człowiek niepełnosprawny wobec przeobrażeń społecznych, Kraków 2015.
 
13.
Łabędzki L., Problematyka susz w Polsce, „Woda – Środowisko – Obszary Wiejskie” 2004, no. 4.
 
14.
Pieczywok A., Działania społeczne w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego, Lublin 2018.
 
15.
Pieczywok A., Idee bezpieczeństwa człowieka w teoriach i badaniach naukowych, Bydgoszcz 2021.
 
16.
Plichta P., Młodzi użytkownicy nowych mediów z niepełnosprawnością intelektualną – między korzyściami i zagrożeniami. Dziecko krzywdzone, „Teoria. Badania. Praktyka” 2013, no. 12.
 
17.
Pływaczewski W., Grabież światowych zasobów leśnych – perspektywa forest crime [in:] Nielegalna eksploatacja zasobów leśnych, eds. W. Pływaczewski, M. Duda, Olsztyn 2013.
 
18.
Pyżalski J., Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży, Sopot 2011.
 
19.
Słysz A., Arcimowicz B., Przyjaciele w Internecie, Sopot 2009.
 
20.
Solan M., Zanieczyszczenia lasów śmieciami, „Inżynieria Ekologiczna” 2012, no. 30.
 
ISSN:2658-1493
Journals System - logo
Scroll to top