EN PL
Entities Involved in the Policy of Ensuring the Security of Network and Information Systems in the Light of the NIS 2 Directive (Part 1)
 
More details
Hide details
1
War Studies University, Faculty of Law and Administration
 
These authors had equal contribution to this work
 
 
Publication date: 2024-05-09
 
 
Cybersecurity and Law 2024;11(1):5-20
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The number, magnitude, sophistication, frequency and impact of incidents are increasing and present a major threat to the functioning of network and information systems. As a result, incidents can impede the pursuit of economic activities in the internal market, generate financial loss and cause significant damage to the Union’s economy and society. Therefore, effectiveness in cybersecurity is becoming increasingly vital for the proper functioning of the internal market. On December 14, 2022, the EU legislator adopted a directive on measures for a high common level of cybersecurity across the Union, called the NIS 2 Directive. The new NIS 2 directive aimed to lay down mechanisms for effective cooperation among the responsible authorities in each Member State and to update the list of sectors and activities subject to cybersecurity obligations. The article reviews the entities involved in the policy of ensuring the security of network and information systems in the light of the NIS 2 directive.
 
REFERENCES (15)
1.
Banasiński C., Nowak W., Europejski i krajowy system cyberbezpieczeństwa [in:] Cyberbezpieczeństwo. Zarys wykładu, Warszawa 2018.
 
2.
Basaj K., Wachowska A., Dyrektywa NIS 2: kogo obejmą nowe przepisy – podmioty kluczowe i ważne, https://www.traple.pl/dyrektyw... [access: 21.02.2024].
 
3.
Chałubińska-Jentkiewicz K., Cyberodpowiedzialność, Toruń 2023.
 
4.
Chałubińska-Jentkiewicz K., Nowikowska M., Entities in the Domain Name Registration System in Poland in the Light of the Provision of the NIS 2 Directive, „Cybersecurity and Law” 2023, no. 2.
 
5.
Chałubińska-Jentkiewicz K., Nowikowska M., Ochrona danych osobowych w cyberprzestrzeni, Warszawa 2021.
 
6.
Krasuski S., Wolska-Bagińska A., Zinkiewicz-Będźmirowska O., Działania naruszające prawa do domen internetowych, Warszawa 2021.
 
7.
McFadden M., Kantas E., DNS Identity Verification and Authentication of Domain Name Owners, Athens 2023.
 
8.
Nowikowska M. [in:] Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Komentarz, ed. W. Kitler, J. Taczkowska-Olszewska, F. Radoniewicz, Warszawa 2019, Art. 26.
 
9.
Nowikowska M., Cooperation Mechanisms to Ensure the Security of Network and Information Systems in the Light of the NIS Directive [in:] The Role of Cybersecurity in the Public Sphere – The European Dimension, eds. K. Chałubińska-Jentkiewicz, I. Hoffman, Maribor 2022.
 
10.
Ożegalska-Trybalska J., Znaki towarowe a domeny internetowe [in:] System Prawa Prywatnego, vol. 14C, Prawo własności przemysłowej ed. R. Skubisz, Warszawa 2017.
 
11.
Piechocki A., Wielostronne relacje prawne związane z rejestracją i utrzymywaniem nazwy domeny internetowej [in:] Domeny internetowe. Teoria i praktyka, ed. I. Matusiak, Warszawa 2020.
 
12.
Taczkowska-Olszewska J., Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych RODO [in:] J. Taczkowska-Olszewska, M. Nowikowska, Informacja publiczne. Informacje niejawne. Ochrona danych osobowych, Warszawa 2019.
 
13.
Taczkowska-Olszewska J., Chałubińska-Jentkiewicz K., Nowikowska M., Retencja, migracja i przepływy danych w cyberprzestrzeni. Ochrona danych osobowych w systemie bezpieczeństwa państwa, Warszawa 2019.
 
14.
Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Komentarz, ed. A. Besiekierska, Warszawa 2019.
 
15.
Wróbel R., Budowa i wzmacnianie odporności podmiotów krytycznych w Polsce, „Zeszyty Naukowe Pro Publico Bono” 2022, no. 1.
 
ISSN:2658-1493
Journals System - logo
Scroll to top