EN PL
Podmioty zaangażowane w politykę zapewnienia bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych w świetle dyrektywy NIS 2 (cz. 2)
 
More details
Hide details
1
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 
These authors had equal contribution to this work
 
 
Publication date: 2024-05-20
 
 
Cybersecurity and Law 2024;12(2):5-24
 
KEYWORDS
ABSTRACT
14 grudnia 2022 roku ustawodawca unijny przyjął dyrektywę w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa na terytorium Unii (dyrektywa NIS 2). Celem NIS 2 było ustanowienie mechanizmów skutecznej współpracy między odpowiedzialnymi organami w poszczególnych państwach członkowskich oraz aktualizacja listy sektorów i działań podlegających obowiązkom w zakresie cyberbezpieczeństwa. W artykule dokonano analizy podmiotów działających na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych w świetle dyrektywy NIS 2. W pierwszej części artykułu („Cybercecurity and Law” 2024, nr 1) omówiono podmioty kluczowe, krytyczne i ważne, rejestr nazw domen najwyższego poziomu oraz dostawców usług DNS. W części drugiej autorki analizują takie podmioty, jak: organy właściwe ds. cyberbezpieczeństwa, pojedynczy punkt kontaktowy, zespoły reagowania na incydenty komputerowe (CSIRT), sektorowe zespoły cyberbezpieczeństwa, właściwy organ odpowiedzialny za zarządzanie incydentami i zarządzanie kryzysowe w cyberbezpieczeństwie, Europejska Sieć Organizacji Łącznikowych do spraw Kryzysów Cyberbezpieczeństwa (EU-CyCLONe), Grupa Współpracy, Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci ENISA.
 
REFERENCES (16)
1.
Banasiński C., Nowak W., "Europejski i krajowy system cyberbezpieczeństwa" [w:] Cyberbezpieczeństwo. Zarys wykładu, Warszawa 2018.
 
2.
Besiekierska A., [w:] Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Komentarz, red. A. Besiekierska, Warszawa 2019.
 
3.
Chałubińska-Jentkiewicz K., Cyberodpowiedzialność, Toruń 2019.
 
4.
Chałubińska-Jentkiewicz K., "Zadania ministra" [w:] Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Komentarz, red. W. Kitler, J. Taczkowska-Olszewska, F. Radoniewicz, Warszawa 2019.
 
5.
Karpiuk M., "Cybersecurity as an element in the planning activities of public administration," Cybersecurity and Law 2021, nr 1.
 
6.
Kostrubiec J., "Katalog organów właściwych do spraw cyberbezpieczeństwa" [w:] Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Komentarz, red. K. Chałubińska-Jentkiewicz, M. Karpiuk, J. Kostrubiec, Warszawa 2022.
 
7.
Kostrubiec J., "Sektorowy zespół cyberbezpieczeństwa" [w:] Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Komentarz, red. K. Chałubińska-Jentkiewicz, M. Karpiuk, J. Kostrubiec, Warszawa 2022.
 
8.
Kuś B., "Cel krajowego systemu cyberbezpieczeństwa" [w:] Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Komentarz, red. K. Chałubińska-Jentkiewicz, M. Karpiuk, J. Kostrubiec, Warszawa 2022.
 
9.
Nowikowska M., "Cooperation Mechanisms to Ensure the Security of Network and Information Systems in the Light of the NIS Directive" [w:] The Role of Cybersecurity in the Public Sphere – the European Dimension, red. K. Chałubińska-Jentkiewicz, I. Hoffman, Maribor 2022.
 
10.
Nowikowska M., "CSIRT GOV" [w:] Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Komentarz, red. W. Kitler, J. Taczkowska-Olszewska, F. Radoniewicz, Warszawa 2019.
 
11.
Nowikowska M., "Pojedynczy punkt kontaktowy" [w:] Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Komentarz, red. K. Chałubińska-Jentkiewicz, M. Karpiuk, J. Kostrubiec, Warszawa 2022.
 
12.
Nowikowska M., "The Main Tasks of the Network of Computer Security Incident Response Teams in the Light of the Act on the National Cybersecurity System in Poland" [w:] Cybersecurity in Poland Legal Aspects, eds. K. Chałubińska-Jentkiewicz, F. Radoniewicz, T. Zieliński, Cham 2022.
 
13.
Nowikowska M., "Zadania CSIRT MON, CSIRT NASK i CSIRT GOV" [w:] Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Komentarz, red. W. Kitler, J. Taczkowska-Olszewska, F. Radoniewicz, Warszawa 2019.
 
14.
Nowikowska M., "Zadania i zakres odpowiedzialności ministra właściwego ds. informatyzacji" [w:] Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Komentarz, red. K. Chałubińska-Jentkiewicz, M. Karpiuk, J. Kostrubiec, Warszawa 2022.
 
15.
Wąsowski K., "Prowadzenie Narodowego Punktu Kontaktowego" [w:] Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Komentarz, red. W. Kitler, K. Chałubińska-Jentkiewicz, F. Radoniewicz, Warszawa 2019.
 
16.
Zdzikot T., "Narodowy Punkt Kontaktowy" [w:] Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Komentarz, red. K. Chałubińska-Jentkiewicz, M. Karpiuk, J. Kostrubiec, Warszawa 2022.
 
ISSN:2658-1493
Journals System - logo
Scroll to top