EN PL
Kill Boxy jako zaawansowane środki koordynacji w realizacji ognia połączonego
 
More details
Hide details
1
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie, Wydział Wojskowy
 
 
Publication date: 2021-03-05
 
 
Cybersecurity and Law 2020;4(2):151-164
 
KEYWORDS
ABSTRACT
W artykule zaprezentowano wyniki badań, które przeprowadzono w celu rozwiązania głównego problemu badawczego wyrażanego w postaci pytania: Jak prawidłowo wykorzystywać zaawansowane środki koordynacji działań? Do rozwiązania problemu badawczego wykorzystano teoretyczne i empiryczne metody badawcze takie, jak: synteza, analiza, porównanie oraz wywiad ekspercki. Na podstawie wyników badań przedstawiono charakterystykę zaawansowanych środków koordynacji działań tzw. Kill Boxów wykorzystywanych do realizacji ognia połączonego (ang. Joint Fire – JF). Opisano ich rodzaje, organizację oraz sposób zarządzania nimi w odniesienie do statusów ognia i przestrzeni powietrznej. W publikacji przytoczono sposób planowania i przygotowania Kill Boxów, które mogą być pomocne w przyszłych operacjach wojskowych polskich i sojuszniczych. We wnioskach zaprezentowano argumenty klasyfikujące Kill Boxu jako środka koordynacji przeznaczonego do operacyjnego poziomu dowodzenia, a także ze względu na znaczące różnice w definiowaniu i praktyce zaproponowano potrzebę dokonania głębszej analizy tych środków oraz zbadania ich cech i właściwości pod względem użycia ich na poziomie taktycznym.
 
REFERENCES (3)
1.
Glen A., Marud W., Kontrola przestrzeni powietrznej w czasie kryzysu i wojny, Warszawa 2002.
 
2.
Silverman D., Prowadzenie badań jakościowych, Warszawa 2012.
 
3.
Wiśniewski J., System walki Sił Zbrojnych RP w otoczeniu sojuszniczym, [w:] Obronność jako dyscyplina naukowa, red. A. Polak, K. Krakowski, Warszawa 2015.
 
ISSN:2658-1493
Journals System - logo
Scroll to top