EN PL
Wykorzystanie drona z zestawem kamer hiperspektralnych a bezpieczeństwo zdrowotne i żywnościowe człowieka
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 
2
AIR-CONCEPT Sp. z.o.o.
 
 
Publication date: 2021-03-05
 
 
Cybersecurity and Law 2020;4(2):139-149
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Treść artykułu pokazuje jak istotnym aspektem kształtowania bezpieczeństwa zdrowotnego i żywnościowego człowieka jest wykorzystanie dronów, tym bardziej że liczba i rodzaj zagrożeń ciągle wzrasta. Drony zaczęły swą intensywną ekspansję na polskim rynku dopiero kilka lat temu. Dynamiczny rozwój nastąpił w momencie, gdy stały się urządzeniami ogólnodostępnymi. Używa się ich w usługach, handlu, a także rekreacyjnie. Drony wyposażone w systemy telemetryczne czy kamery telewizyjne lub termowizyjne coraz częściej są stosowane w systemach bezpieczeństwa, m.in. w ochronie obiektów i gleby.
 
REFERENCES (8)
1.
Clark R., Uninhabited Combat Aerial Vehicles: Airpower by the People, for the People, but not with the People, „Cadre Paper” 2000, nr 8.
 
2.
Czuryk M., Drabik K., Pieczywok A., Bezpieczeństwo człowieka w procesie zmian społecznych, kulturowych i edukacyjnych, Olsztyn 2018.
 
3.
Food Security in the United States, red. L. Bush, W.B. Lacey, Boulder–London–Colorado 1984.
 
4.
Gierszewski J., Pieczywok A., Społeczny wymiar bezpieczeństwa człowieka, Warszawa 2018.
 
5.
Karpiuk M., Kostrubiec J., The Voivodeship Governor’s Role in Health Safety, „Studia Iuridica Lublinensia” 2018, nr 2.
 
6.
Karpiuk M., Szczęch N., Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe, Olsztyn 2017.
 
7.
Karpowicz J., Kozłowski K., Bezzałogowe statki powietrzne i miniaturowe aparaty latające, Warszawa 2003.
 
8.
Pieczywok A., Działania społeczne w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego, Lublin 2018.
 
ISSN:2658-1493
Journals System - logo
Scroll to top