EN PL
Legal aspects connected with the preparation of risk management mechanisms in public administration
 
 
Więcej
Ukryj
1
Faculty of Law and Administration, University of Warmia and Mazury in Olsztyn
 
 
Data publikacji: 06-12-2022
 
 
Cybersecurity and Law 2022;8(2):84-94
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
This paper deals with the administrative and legal elements of both the establishing and the implementation of risk management mechanisms in public administration, as well as indicating how important this process is for supporting the proper functioning of each entity in the public finance sector. At the same time, it highlights the need to constantly update the applicable formula of organisational management, especially in terms of efficiency, effectiveness and optimisation of the means to improve the quality of public services provided. The constantly growing awareness of an entity’s management regarding threats to accomplishing set objectives can also be observed. Therefore, it becomes necessary to develop risk management mechanisms limiting the adverse impact of various factors on proper task implementation.
 
REFERENCJE (13)
1.
Bugdol M., Jedynak P., Współczesne systemy zarządzania, Gliwice 2012.
 
2.
Hiam A., Dyrektor zarządzający, Kraków 2001.
 
3.
Kaczmarek T., Ryzyko i zarządzanie ryzykiem, Warszawa 2006.
 
4.
Kokot-Stępień P., Identyfikacja ryzyka jako kluczowy element zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2015, no. 75.
 
5.
Korombel A., Ryzyko w finansowaniu działalności inwestycyjnej metodą project finance, Warszawa 2007.
 
6.
Kumpiałowska A., Skuteczne zarządzanie ryzykiem a kontrola zarządcza w sektorze publicznym, Warszawa 2011.
 
7.
Lisiecka K., Zarządzanie ryzkiem – determinanta jakości zarządzania przedsiębiorstwem, „Zarządzanie i Finanse” 2012, no. 3.
 
8.
McNamee D., Oszacowanie ryzyka w audycie wewnętrznym i zarządzaniu, Warszawa 2004.
 
9.
Miciuła I., Szczególna rola zarządzania ryzykiem w sektorze finansów publicznych, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania” 2013, no. 1.
 
10.
Rogowski W., Michalczewski A., Zarządzanie ryzykiem w przedsięwzięciach inwestycyjnych, Kraków 2005.
 
11.
Ryzyko w działalności przedsiębiorstw. Wybrane aspekty, ed. A. Fierla, Warszawa 2009.
 
12.
Wawak S., Podręcznik wdrażania ISO 9001:2000, Gliwice 2007.
 
13.
Wiatrak L., Zarządzanie ryzykiem wewnętrznym w administracji publicznej, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2016, no. 298.
 
ISSN:2658-1493
Journals System - logo
Scroll to top