EN PL
Ogólnoeuropejski indywidualny produkt emerytalny w polskim systemie emerytalnym i prawnym
 
 
More details
Hide details
1
Akademickie Centrum Polityki Cyberbezpieczeństwa, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 
 
Publication date: 2023-10-31
 
 
Cybersecurity and Law 2023;10(2):384-397
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Poland’s reformed pension system has been under construction since the late 1990s. The originally introduced model, based on the Social Insurance Institution (ZUS), open pension funds, employee pension funds and employee pension plans, was supplemented by individual retirement accounts, individual retirement security accounts and employee capital plans. Poland’s accession to the European Union did not significantly change this structure, but the implementation of the Directive on the Activities of Institutions for Occupational Retirement Provision and Supervision of Such Institutions introduced foreign employers and foreign managers into the system of occupational retirement programs and occupational pension funds. The regulation on the pan-European individual pension product will supplement this system with a third individual product, the pan- European individual pension product. This will introduce an additional complication to the Polish pension system, but will not constitute a fundamental change to it, nor to the Polish capital market.
 
REFERENCES (10)
1.
Dubisz S., Wielki słownik języka polskiego, t. 4, Warszawa 2018.
 
2.
Milik P., Pilarski G., Cyberattaks and the bank’s liability for unauthorized payment transactions in the online banking system – theory and practice, „Cybersecurity and Law” 2023, nr 1.
 
3.
Pelc P., Klasyfikacja kapitałowych programów emerytalnych a polska reforma emerytalna, „Międzynarodowy Przegląd Polityczny” 2004, nr 7.
 
4.
Pelc P., IKE w systemie emerytalnym z perspektywy konsumenta, „Rozprawy Ubezpieczeniowe” 2006, nr 1.
 
5.
Pelc P., Otwarty fundusz emerytalny w polskim systemie prawnym, „Cybersecurity and Law” 2022, nr 1.
 
6.
Pelc P., The Polish Financial Supervision Authority in the Polish administrative system, „Cybersecurity and Law” 2022, nr 2.
 
7.
Pelc P., The Polish Financial Supervision Authority in the national cybersecurity system, „Cybersecurity and Law” 2023, nr 1.
 
8.
Pelc P., Komisja Nadzoru Finansowego jako organ nadzoru emerytalnego, „Prawo i Więź” 2023, nr 2. Rutecka J., Wypłata świadczeń emerytalnych z kapitałowej części systemu emerytalnego w Polsce, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2012, nr 4.
 
9.
Wrzesiński P., Ogólnoeuropejski indywidualny produkt emerytalny – perspektywa ubezpieczeniowa, „Prawo Asekuracyjne” 2021, nr 2.
 
10.
Wypłata świadczeń z filara II systemu emerytalnego, „Forum Dyskusyjne Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych” 2005, z. 4. 27.
 
ISSN:2658-1493
Journals System - logo
Scroll to top