EN PL
Korzystanie przez biegłego podczas sporządzania opinii z oprogramowania, do którego nie posiada licencji. Glosa od wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 1 marca 2022 roku, II AKa 340/21
 
More details
Hide details
1
Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie, adiunkt, Instytut Nauk o Bezpieczeństwie, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 
 
Publication date: 2023-10-31
 
 
Cybersecurity and Law 2023;10(2):398-404
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Scientific and technological progress and the development of computer and cybersecurity science provide substantial evidence-collection possibilities in criminal proceedings. Law-enforcement authorities, courts, trial participants and expert witnesses should be aware of such possibilities. Expert witnesses should be required to provide information on whether given computer software used by a given expert witness as support for the preparation of opinions is covered by a licence and whether the software has been approved by the manufacturer, as the use of unapproved software might generate errors. The expert witness’s use of fake software disqualifies a given opinion, as has been proven in this gloss.
 
REFERENCES (7)
1.
Doda Z., Glosa do wyroku SN z dnia 1 września 1975 r. (Z 24/75), „Państwo i Prawo” 1977, nr 3.
 
2.
Pawelec K.J., Bezpieczeństwo i ryzyko w ruchu drogowym, Warszawa 2020.
 
3.
Pawelec K.J., The use of cybersecurity-specific rescarch methods of identify behaviours preceding dangerous traffic situations [w:] The public dimension of cyberseccurity, red. M. Karpiuk, J. Kostrubiec, Maribor 2022.
 
4.
Pawelec K.J., Zarys metodyki pracy obrońcy i pełnomocnika w sprawach przestępstw i wykroczeń drogowych, Warszawa 2021.
 
5.
Wach W., Wiarygodność ustalenia przyczyn wypadku drogowego, „Paragraf na Drodze” 2008, nr 8.
 
6.
Widła T., Ekspertyzy irrelewantne, „Prokuratura i Prawo” 2007, nr 10.
 
7.
Wypadki i inne zdarzenia drogowe. Opiniowanie w sprawach rekonstrukcji, red. K.J. Pawelec, P. Krzemień, Warszawa 2020.
 
ISSN:2658-1493
Journals System - logo
Scroll to top