EN PL
Pełnomocnik do spraw ochrony infrastruktury krytycznej. Wybrane zagadnienia
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 
 
Data publikacji: 31-10-2023
 
 
Cybersecurity and Law 2023;10(2):106-122
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Critical infrastructure determines the survival and well-being of all citizens. The main purpose of its protection is to maintain the continuity of providing key services for the state. The mission and responsibility of CI participants, coordination of activities are very important things. Understanding this is the basis for the effectiveness and sustainability of this system. CI operators are people with the best knowledge about the specifics and functioning of critical infrastructure items (facility/installation/device/service). They also have the conditions to eliminate threats and reduce their negative effects. In this article provides space for entities designated to protect CI, i.e. the person responsible for maintaining contacts and the plenipotentiary for critical infrastructure.
 
REFERENCJE (5)
1.
Guźniczak C., Stempiński S., Zarządzanie kryzysowe. Doskonalenie procedur reagowania na przykładzie Gminy Miasta Szczecin, Toruń 2021.
 
2.
Mikołajczyk D., Ustawa o ochronie ludności sprzeczna z unijną wizją odporności infrastruktury krytycznej, https://infosecurity24.pl/bezp... [dostęp: 11.02.2023].
 
3.
NIK o bezpieczeństwie infrastruktury krytycznej, https://www.nik.gov.pl/aktualn... [dostęp: 1.02.2023].
 
4.
Panasiuk A., Sierański S., Ochrona obiektów infrastruktury krytycznej, „Kontrola i Audyt” 2017, nr 1.
 
5.
Sobolewski G., Ochrona infrastruktury bezpieczeństwa państwa [w:] Ochrona infrastruktury bezpieczeństwa państwa, red. G. Sobolewski, B. Michailiuk, I. Denysiuk, Warszawa 2019.
 
ISSN:2658-1493
Journals System - logo
Scroll to top