EN PL
Polska w sieci Echelon
 
 
Więcej
Ukryj
1
Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych, Oddział Prawny
 
 
Data publikacji: 05-03-2021
 
 
Cybersecurity and Law 2020;4(2):115-137
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Aktualne dążenia społeczności światowych, państw, koncernów do uzyskiwania jak najszerszej gamy informacji nie byłyby niczym dziwnym, gdyby działania te nie pozostawały poza obowiązującymi regulacjami prawnymi. Informacja to siła. Przyjmuje się tu każdą wygodną dla odbiorców argumentację. Może to być wszechobecne zagrożenie terrorystyczne, mogą to być przestępstwa korupcyjne, ale najczęściej cel ekonomiczny, szpiegostwo przemysłowe. Działania takie godzą w przepisy prawa międzynarodowego czy krajowego, a mimo to organy państwowe udają, że nie wiedzą i nie uczestniczą w procesie inwigilacji własnych społeczeństw. Czy zwykły obywatel, który nie ma nic wspólnego z terroryzmem czy kontraktami na dostawy sprzętu wojskowego, może mieć dziś zagwarantowane jakiekolwiek prawa, prawo do prywatności, jakiejkolwiek tajemnicy korespondencji? Do kogo ma się zwrócić, jeżeli będzie podejrzewał, że zostały naruszone jego swobody konstytucyjne? Przedmiotem artykułu jest działalność budzącej kontrowersje globalnej sieci inwigilacji komunikacji Echelon, widziana z punktu widzenia polskich regulacji prawnych.
 
REFERENCJE (24)
1.
Andreasik M. i in., Orwell w realu, czyli o systemie Echelon z perspektywy polskiego prawa, „Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały” 2014, nr 2.
 
2.
Brayfield C., Boski Andy i przyjaciele, Warszawa 2006.
 
3.
Derlatka K., Potęga informacji, „Interdyscyplinarne Studia Społeczne” 2016, nr 1.
 
4.
Harding L., Polowanie na Snowdena, Warszawa 2014.
 
5.
Jonason J., Stulatek, który wyskoczył przez okno i zniknął, Warszawa 2011.
 
6.
Kleinfield S., The biggest company on earth a profile of AT&T, New York 1981.
 
7.
Orwell G., Rok 1984, Warszawa 1988.
 
8.
Sałek J., Nielegalność czynności operacyjno-rozpoznawczych a możliwość ich procesowego wykorzystania w postępowaniu dowodowym, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2017, nr 16.
 
9.
Schaff L., Zakres i formy postępowania przygotowawczego, Warszawa 1961.
 
10.
Shapiro C., Varian H.R., Potęga informacji. Strategiczny przewodnik po gospodarce sieciowej, Warszawa 2008.
 
11.
Wobst R., Cryptology unlocked, Wiley 2007.
 
12.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483, z późn. zm.
 
13.
Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych, t.j., Dz.U. 2019, poz. 796.
 
14.
Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, t.j., Dz.U. 2020, poz. 305.
 
15.
Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, t.j., Dz.U. 2020, poz. 505, z późn. zm.
 
16.
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, t.j., Dz.U. 2019, poz. 1145, z późn. zm.
 
17.
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych, t.j., Dz.U. 2020, poz. 431, z późn. zm.
 
18.
Ustawa z dnia 25 listopada 2016 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiad, t.j., Dz.U. 2020, poz. 27.
 
19.
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, t.j., Dz.U. 2019, poz. 1231, z późn. zm.
 
20.
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego, t.j., Dz.U. 2020, poz. 30, z późn. zm.
 
21.
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, t.j., Dz.U. 2020, poz. 360, z późn. zm.
 
22.
Ustawa z dnia 8 grudnia 2007 r. o Służbie Ochrony Państwa, t.j., Dz.U. 2019, poz. 828.
 
23.
Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, t.j., Dz.U. 2019, poz. 1921, z późn. zm.
 
24.
Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego, t.j., Dz.U. 2019, poz. 687.
 
ISSN:2658-1493
Journals System - logo
Scroll to top