EN PL
Procesowa kontrola danych informatycznych w chmurze obliczeniowej
 
More details
Hide details
1
Wydział Prawa i Administracji, Akademia Sztuki Wojennej
 
 
Publication date: 2023-02-20
 
 
Cybersecurity and Law 2023;9(1):167-183
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article attempts to analyze the process control of correspondence stored in virtual memory, i.e. in the so-called Cloud Computing. The study is an attempt to answer the question of how mobile devices and clouds are examined and what impact the law on privacy has on the implementation of procedural activities. The growing interest in cloud computing results in the emergence of many new legal problems, which translate into, among others, on the practice and operation of law enforcement agencies. First, the concept of „cloud computing” was discussed and the provisions on obtaining electronic evidence were analyzed. The independence of ICT systems from the functioning of a classic work environment based on a single workstation also allowed us to raise the question of the cross-border nature of services provided in the cloud. IT data transmitted via cloud computing can be saved on several devices located in different countries.
 
REFERENCES (17)
1.
Boratyńska K., Czarnecki P., Lach A., Komentarz do art. 237 k.p.k. [w:] Kodeks postępowania karnego, Komentarz, red. A. Sakowicz, Warszawa 2023.
 
2.
Casino F. i in., SoK: cross-border criminal investigations and digital evidence, „Journal of Cybersecurity” 2022, t. 8.
 
3.
Chałubińska-Jentkiewicz K., Prawna ochrona treści cyfrowych, Warszawa 2022.
 
4.
Chałubińska-Jentkiewicz K., Nowikowska M., Bezpieczeństwo, tożsamość, prywatność – aspekty prawne, Warszawa 2020.
 
5.
Etzioni A., Privacy in a cyber age, Policy and Practice, Hampshire 2015.
 
6.
Gobeo A., Fowler C., Buchanan W.J., GDPR and Cyber Security for Business Information Systems, Gistrup 2018.
 
7.
Jurek J., Wdrożenia informatycznych systemów zarządzania, Warszawa 2016.
 
8.
Kahvedžic D., Digital forensics and DSAR effect in ERA Forum, t. 22, Berlin 2021.
 
9.
Kudła J., Staszak A., Procesowa i operacyjna kontrola korespondencji przechowywanej w tzw. chmurze, „Prokuratura i Prawo” 2017, nr 8–7.
 
10.
Lach A., Dowody elektroniczne w procesie karnym, Toruń 2004.
 
11.
Molenda-Kropielnicka E., Cloud Computing – zagadnienia prawne, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej” 2013, nr 119.
 
12.
Pirożek Ł., Prawne aspekty świadczenia usług w modelu SaaS przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego, „Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny” 2015, nr 6.
 
13.
Radoniewicz F., Przeszukanie systemów informatycznych oraz informatycznych nośników danych w kodeksie postępowania karnego, „Cybersecurity and Law” 2022, nr 2.
 
14.
Siwicki M., Przetwarzanie danych informatycznych w chmurach obliczeniowych. Wybrane aspekty prawnokarne i procesowe, „Palestra” 2015, nr 1–2.
 
15.
Siwiecki M., Kowalski P., Przeszukanie i zatrzymanie rzeczy w sprawach o cyberprzestępstwa. Udział specjalistów i biegłych w czynnościach procesowych, „Kwartalnik Policyjny” 2021, t. 57, nr 2.
 
16.
Szumiło-Kulczycka D., Między ochroną prywatności a bezpieczeństwem – uwagi na tle orzecznictwa ETPCz i TSUE [w:] Pozyskiwanie informacji w walce z terroryzmem, red. P. Herbowski, D. Słapczyńska, D. Jagiełło, Warszawa 2017.
 
17.
Wrona J., Zawadzka Z., Cyberbezpieczeństwo w prawie własności intelektualnej [w:] Cyberbezpieczeństwo. Zarys wykładu, red. C. Banasiński, Warszawa 2018.
 
ISSN:2658-1493
Journals System - logo
Scroll to top