EN PL
Bezpieczeństwo osób nietrzeźwych w izbach wytrzeźwień. Technika cyfrowa jako instrument bezpieczeństwa
 
More details
Hide details
1
Wydział Prawa i Administracji, Katedra Postępowania Karnego i Prawa Karnego Wykonawczego, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 
2
Wydział Prawa i Administracji, Katedra Postępowania Karnego i Prawa Karnego Wykonawczego, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 
 
Publication date: 2023-02-20
 
 
Cybersecurity and Law 2023;9(1):184-193
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of the elaboration is an attempt to threaten the safety of an alcoholic intoxicated person in sobering chamber. In accordance with the legal regulations adopted in this regard, medical staff is employed in such a facility – a doctor or feldsher and a nurse or paramedic. However, despite the procedures adopted in such facilities, there is a threat to the safety of intoxicated persons, as well as to the safety of the staff working there. The sobering chamber admits people whose intoxication determines the alcohol content above 0.5 per mille and whose influence affects themselves or otherwise, as well as intoxicated persons causing scandal in a public place. Rules have also been adopted that intoxicated people with alcohol equal to or higher than 4 per mille are referred to medical transport for care. The support of the safety of people staying in such facilities is video monitoring, which allows not only constant observation of people staying in sobering stations, but also but also playback of recordings for the purpose of evaluating events and their reconstruction.
 
REFERENCES (13)
1.
Bednarski W., Rozmysl E., Bertrandt J., Klos A., Ocena sposobu żywienia osób bezdomnych, pacjentów Izby Wytrzeźwień w Warszawie – badania wstępne, „Żywienie Człowieka i Metabolizm. Suplement” 2005, nr 1, cz. 2.
 
2.
Brodziak T., Kordel K., Żaba C., Zgony w izbie wytrzeźwień – analiza przypadków sekcjonowanych w latach 1980–1991 w Zakładzie Medycyny Sądowej AM w Poznaniu ze szczególnym uwzględnieniem lekarskich pomyłek diagnostycznych, „Postępy Medycyny Sądowej i Kryminologii” 1995, t. 2.
 
3.
Chodorowski Z., Kujawska H., Wiśniewski M., Ciechanowicz R., Wybrane aspekty kliniczne ostrego zatrucia alkoholem etylowym, „Przegląd Lekarski” 2004, nr 4.
 
4.
Erwin W.E., Williams D.B., Speir W.A., Delirium tremens, „Southern Medical Journal” 1998, nr 5.
 
5.
Marek Z., Nietrzeźwość wśród zmarłych z przyczyn chorobowych i gwałtownych, „Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii” 1988, t. 38, nr 4.
 
6.
Frydrysiak K., Ejdukiewicz J., Grześkowiak M., Agresja pacjentów i ich bliskich wobec personelu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, „Anaesthesiology & Rescue Medicine/Anestezjologia i Ratownictwo” 2016, nr 1.
 
7.
Kallaus Z., Nadużycie władzy przez lekarza, „Palestra” 1978, nr 11–12.
 
8.
Kołpa M., Grochowska A., Gniadek A., Jurkiewicz B., Pourazowe obrażenia czaszkowo-mózgowe u pacjentów w stanie nietrzeźwości, przyjmowanych doraźnie do szpitalnego oddziału ratunkowego, „Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu” 2016, nr 1.
 
9.
Młodożeniec A., Ocena klinicznych czynników ryzyka samobójstwa, „Suicydologia” 2008, nr 4.
 
10.
Paradowska I., Pacjenci płockiej izby wytrzeźwień, „Notatki Płockie” 1989, nr 1.
 
11.
Rudnicka-Drożak E., Misztal-Okońska P., Analiza struktury i częstości przyjęć pacjentów w stanie zatrucia alkoholem na przykładzie dwóch lubelskich szpitali, „Alcoholism and Drug Addiction” 2014, nr 1.
 
12.
Sołtys W. i in., Deklaracje suicydialne pod wpływem alkoholu – postępowanie w warunkach psychiatrycznej izby przyjęć. Doniesienie wstępne, „Psychiatria i Psychologia Kliniczna” 2012, nr 1.
 
13.
Żaba C., Świderski P., Żaba Z., Lorkiewicz-Muszyńska D., Zgony w izbie wytrzeźwień w Poznaniu, „Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii” 2009, t. 59, nr 2.
 
ISSN:2658-1493
Journals System - logo
Scroll to top