EN PL
Samorząd u progu i w II Rzeczypospolitej
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Bezpieczeństwa, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie
 
 
Data publikacji: 07-02-2022
 
 
Cybersecurity and Law 2021;6(2):223-233
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Demokratyczny charakter państwa skutkuje m.in. upodmiotowieniem różnych grup i społeczności. Pojęcie i idea samorządu w pierwszej kolejności kojarzy się nam z samorządem terytorialnym, samorząd gospodarczy zaś pozostaje niemalże zapomniany. Po 1918 roku odradzające się państwo polskie musiało odbudować administrację publiczną i gospodarkę. W tym celu konieczne było odbudowanie samorządu terytorialnego i samorządu gospodarczego. Były to dwa filary silnej i niepodległej Polski. W artykule autor podejmuje próbę krótkiej analizy tych zagadnień.
 
REFERENCJE (12)
1.
Bojarski K., Jaki samorząd gospodarczy, „Studia Prawnicze i Administracyjne” 2016, nr 4.
 
2.
Odrodzenie samorządu terytorialnego, red. P. Buczkowski, Poznań 1994.
 
3.
Czuma Ł., Zmiany gospodarcze w Polsce w XX wieku, Białystok 1991.
 
4.
Izdebski H., Historia administracji, Warszawa 2000.
 
5.
Izdebski H., Samorząd terytorialny w II Rzeczypospolitej, cz. 2, „Samorząd Terytorialny” 1991, nr 6.
 
6.
Jaroszyński M., M. Zimmermann, W Brzeziński, Polskie prawo administracyjne. Część ogólna, Warszawa 1956.
 
7.
Leoński Z., Tradycje samorządu terytorialnego w Polsce, „Samorząd Terytorialny” 1991, nr 3.
 
8.
Samorząd terytorialny w Polsce, red. J.P. Tarno, Warszawa 2002.
 
9.
Nowacka E.J., Samorząd terytorialny w ustroju państwowym, Warszawa 2003.
 
10.
Ustrój administracji publicznej, red. J. Szraniawski, Lublin 1995.
 
11.
Waligórski M.A., Pawłowski S., Samorząd zawodowy i gospodarczy w Polsce, Poznań 2005.
 
12.
Wykrętowicz S., Samorząd w Polsce, istota, formy, zadania, Poznań 2004.
 
ISSN:2658-1493
Journals System - logo
Scroll to top