EN PL
Socjologia bezpieczeństwa jako subdyscyplina nauk o bezpieczeństwie
 
Więcej
Ukryj
1
Ośrodek Szkolenia Służby Kontrwywiadu Wojskowego
 
 
Data publikacji: 02-03-2021
 
 
Cybersecurity and Law 2019;2(2):109-134
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł porusza dwie kluczowe kwestie: Co powoduje, że bezpieczeństwo wchodzi w obszar zainteresowania socjologów? Dlaczego socjologia bezpieczeństwa może być rozpatrywana jako subdyscyplina z obszaru nauk o bezpieczeństwie a nie wyłącznie jako subdyscyplina socjologiczna? Z punktu widzenia socjologii bezpieczeństwo jest kluczowym elementem życia społecznego, który zapewnia równowagę społeczną. Socjologowie zwracają uwagę, że bezpieczeństwo ma przede wszystkim charakter subiektywny, jest konstruowane przez aktorów ze względu na ich własne oczekiwania i interesy, ale odnosi się także do konkretnych okoliczności o charakterze obiektywnym – zjawisk, struktur i procesów społecznych. W publikacji przybliżono strukturę systemów bezpieczeństwa rozpatrywanych jako przedmiot badań socjologii bezpieczeństwa.
 
REFERENCJE (32)
1.
Biała księga bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2013.
 
2.
Biłous-Szrejder D., O. Nowaczyk, Metodologia bezpieczeństwa narodowego [w:] J. Maciejewski (red.), Socjologiczne aspekty bezpieczeństwa narodowego, Wrocław 2001.
 
3.
Brzeziński Z., Cztery lata w Białym Domu. Wspomnienia, Warszawa 1990.
 
4.
Brzeziński Z., Scowcroft B., Ameryka i świat: rozmowy o globalnym przebudzeniu politycznym, Łódź 2009.
 
5.
Buzan B., Little R., Systemy międzynarodowe w historii świata, Warszawa 2011.
 
6.
Ciesielski M., Co to jest socjologia bezpieczeństwa (publicznego)? [w:] G. Bryda (red.), Światy i konteksty społeczne. Krakowskie Spotkania Socjologiczne, t. II, Kraków 2011.
 
7.
Durkheim E., Zasady metody socjologicznej, Warszawa 1979.
 
8.
Frysztacki K., Socjologia problemów społecznych, Warszawa 2009.
 
9.
Kaczmarczyk M., System społeczny a dylematy działania, t. VII, Kraków 2009.
 
10.
Korwin-Szymanowska A., Psychospołeczne aspekty poczucia bezpieczeństwa [w:] Bezpieczeństwo jako wartość, Kraków 2010.
 
11.
Luhmann N., Systemy społeczne. Zarys ogólnej teorii, Kraków 2007.
 
12.
Luhmann N., Teoria polityczna państwa bezpieczeństwa socjalnego, Warszawa 1994.
 
13.
Maciejewski J. (red.), Grupy dyspozycyjne społeczeństwa polskiego, Wrocław 2006.
 
14.
Misiuk A., O tożsamości nauk o bezpieczeństwie, „Historia i Polityka” 2018, nr 23.
 
15.
Moczuk E., Socjologiczne aspekty bezpieczeństwa lokalnego, Rzeszów 2009.
 
16.
Parsons T., System społeczny, Kraków 2009.
 
17.
Pieniążek A., Stefaniuk M., Socjologia prawa. Zarys wykładu, Warszawa 2014.
 
18.
Skąpska G., Prawo a dynamika społecznych przemian, Kraków 1991.
 
19.
Stańczyk J., Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa, Warszawa 1996.
 
20.
Szacki J., Historia myśli socjologicznej, Warszawa 2002.
 
21.
Sztompka P., Logika analizy funkcjonalnej w socjologii i antropologii społecznej [w:] S. Nowak (red.), Metodologiczne problemy teorii socjologicznych, Warszawa 1971.
 
22.
Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2003.
 
23.
Turner J.H., Struktura teorii socjologicznej, Warszawa 2005.
 
24.
Williams P.D., Badania bezpieczeństwa. Wprowadzenie [w:] P.D. Williams (red.), Studia bezpieczeństwa, Kraków 2012.
 
25.
Winczorek J., Niklas Luhmann jako socjolog prawa, „Rubikon” 2004, nr 1–4.
 
26.
Zagórski Z., Socjologia bezpieczeństwa. O potrzebie nowej subdyscypliny? [w:] T. Leczykiewicz, Z. Zagórski (red.), Socjologiczne aspekty bezpieczeństwa narodowego, Wrocław 1999.
 
27.
Zagórski Z., Wojsko, naród i społeczeństwo w toku polskiej transformacji i integracji europejskiej [w:] T. Leczykiewicz, Z. Zagórski (red.), Wojsko w badaniach społecznych, Wrocław 1998.
 
28.
Ziółkowski M., Teorie systemu i funkcjonalizm [w:] A. Jasińska-Kania, L.M. Nijakowski, J. Szacki,.
 
29.
M. Ziółkowski (red.), Współczesne teorie socjologiczne, t. I, Warszawa 2006.
 
30.
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1818).
 
31.
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz.U. nr 179, poz. 1065).
 
32.
Uchwała Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 28 stycznia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia dziedzin nauki i dziedzin sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (M.P. nr 14, poz. 149).
 
ISSN:2658-1493
Journals System - logo
Scroll to top