EN PL
The Functional Model of Local Government Units Based on Ensuring the Appropriate Level of Cybersecurity
 
 
More details
Hide details
1
University of Warmia and Mazury in Olsztyn
 
 
Publication date: 2024-05-09
 
 
Cybersecurity and Law 2024;11(1):140-150
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article characterises the elements of a model for shaping the conditions for the proper functioning of local government units, which is based on ensuring an acceptable level of cybersecurity. In the practice space, there is a correlation between local government units and cyberspace, thus also cybersecurity. The functioning of local government in different environmental conditions involves visible benefits for its actors as well as many potential threats – all the more so, as even larger self-governments, equipped with greater financial and human resources, cannot avoid them. The dangers involved, which are increasing every year, result in a growing number of various incidents, which is a test for local governments in building appropriate security platforms and models.
 
REFERENCES (12)
1.
Chałubińska-Jentkiewicz K., Cyberbezpieczeństwo – zagadnienia definicyjne, „Cybersecurity and Law” 2019, no. 2.
 
2.
Chodakowska A., Kańduła S., Przybylska J., Jak polskie gminy radzą sobie z cyberbezpieczeństwem – wyniki badań własnych, „Kontrola Państwowa” 2022, no. 1.
 
3.
Gołębiowska A., Geneza oraz konstytucyjno-prawne aspekty samorządu powiatowego i jego koncepcje prawno-organizacyjne [in:] Rzeczpospolita w koncepcjach transformacji ustrojowej 1989 r., ed. A. Gołębiowska, Warszawa 2015.
 
4.
Gołębiowska A., Zientarski P.B., Stępień E., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej a samorząd terytorialny [in:] Funkcjonowanie samorządu terytorialnego – uwarunkowanie prawne i społeczne, eds. A. Gołębiowska, P. B. Zientarski, Warszawa 2016.
 
5.
Gwardyński R., Racjonalizacja działań Policji na poziomie lokalnym [in:] Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne, eds. B. Wiśniewski, P. Lubiewski, T. Zwęgliński, Warszawa 2020.
 
6.
Karpiuk M., Cybersecurity as an element in the planning activities of public administration, „Cybersecurity and Law” 2021, no. 1.
 
7.
Karpiuk M., The Local Government’s Position in the Polish Cybersecurity System, „Lex Localis – Journal of Local Self-Government” 2021, vol. 19, no. 3.
 
8.
Karpiuk M., The obligations of public entities within the national cybersecurity system, „Cybersecurity and Law” 2020, no. 2.
 
9.
Magdziarczyk M., Wdrożenie i realizacja przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE przez jednostki samorządu terytorialnego – na przykładzie gminy, „Samorząd Terytorialny” 2021, no. 4.
 
10.
Szmyd J., Bezpieczeństwo jako wartość. Refleksja aksjologiczna i etyczna [in:] Zarządzanie bezpieczeństwem, ed. P. Tyrała, Kraków 2000.
 
11.
Świtała K., Obowiązki operatorów usług kluczowych [in:] Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Komentarz, eds. K. Czaplicki, A. Gryszczyńska, G. Szpor, Warszawa 2019.
 
12.
Włodyka M., Gotowi – do startu – start? Przyczynek do dyskusji nad gotowością jednostek samorządu terytorialnego do zapewniania cyberbezpieczeństwa, „Cybersecurity and Law” 2022, nr 1.
 
ISSN:2658-1493
Journals System - logo
Scroll to top