EN PL
Cyber Security of Electrical Grids – A Contribution to Research
 
More details
Hide details
1
Faculty of Humanities, Koszalin University of Technology
 
These authors had equal contribution to this work
 
 
Publication date: 2024-05-20
 
 
Cybersecurity and Law 2024;12(2):260-272
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The state’s critical infrastructure involves those elements that function independently yet are interconnected. It is also affected by ICT networks that exist in other states. These interdependencies make critical infrastructure particularly vulnerable to cyber attacks. At the same time, it is electrical grids that constitute the most crucial element of critical infrastructure. The research hypothesis assumes an urgent need to comprehensively address the cyber security policy of electrical grids in a broader perspective, not only the technical one but also taking into account public policies and the human factor. Quantitative and qualitative methods, literature survey and the desk research method were employed in order to verify this hypothesis. The analyses carried out by the Authors indicated unequivocally that electrical grids constitute an element of the critical infrastructure that is the most vulnerable to cyber threats.
 
REFERENCES (30)
1.
Average number of weekly cyberattacks per organisation in selected industries, 2020-2022, https://www.iea.org/data-and-s... [access: 20.03.2024].
 
2.
Barć M., Rodzaje ochrony infrastruktury krytycznej, „Rocznik Bezpieczeństwa Morskiego” 2021, no. 15.
 
3.
Bencsik A., Karpiuk M., Kelemen M., Włodyka E., Cybersecurity in the Visegrad Group Countries, Maribor 2023.
 
4.
Bencsik A., Karpiuk M., The legal status of the cyberarmy in Hungary and Poland. An overview, „Cybersecurity and Law” 2023, no. 2.
 
5.
Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej, 2023, https://crn.pl/artykuly/bezpie... [access: 25.03.2024].
 
6.
Ćwik B., Postrzeganie zagrożeń w systemach bezpieczeństwa organizacji, „Modern Management Review” 2017, no. 3.
 
7.
Cybersecurity – is the power system lagging behind?, https://www.iea.org/commentari... [access: 8.03.2024].
 
8.
Diao X., Zhao Y., Smidts C., Vaddi P. K., Li R., Lei H., Chakhchoukh Y., Johnson B., Le Blanc K., Dynamic probabilistic risk assessment for electric grid cybersecurity, „Reliability Engineering & System Safety” 2024, no. 109699.
 
9.
Dygantowski S., Cyberbezpieczeństwo jako fundament bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej w kontekście współczesnych zagrożeń, „Journal of KONBiN” 2020, no. 4.
 
10.
Kaczmarek K., Dezinformacja jako czynnik ryzyka w sytuacjach kryzysowych, „Roczniki Nauk Społecznych” 2023, no. 2.
 
11.
Kaczmarek K., Włodyka E., Strategiczne znaczenie Cieśniny Ormuz i jego implikacje dla bezpieczeństwa energetycznego Europy w kontekście agresji Rosji na Ukrainę, „Studia Gdańskie. Wizje i Rzeczywistość” 2022, vol. 19.
 
12.
Karpiuk M., Crisis management vs. cyber threat, “Sicurezza, terrorismo e società” 2022, no. 2.
 
13.
Karpiuk M., Cybersecurity as an element in the planning activities of public administration, „Cybersecurity and Law” 2021, no. 1.
 
14.
Karpiuk M., Makuch A., Soler U., The Role of the Cybersecurity Strategy of the Republic of Poland in Ensuring Cybersecurity, „Polish Political Science Yearbook” 2023, no. 3.
 
15.
Karpiuk M., Melchior C., Soler U., Cybersecurity Management in the Public Service Sector, „Prawo i Więź” 2023, no. 4.
 
16.
Karpiuk M., Organisation of the National System of Cybersecurity: Selected Issues, „Studia Iuridica Lublinensia” 2021, no. 2.
 
17.
Karpiuk M., Pizło W., Kaczmarek K., Cybersecurity Management – Current State and Directions of Change, „International Journal of Legal Studies” 2023, no. 2.
 
18.
Karpiuk M., Status prawny zespołów reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego w sferze cyberbezpieczeństwa [in:] Cyberbezpieczeństwo. Aspekty krajowe i międzynarodowe, ed. M. Karpiuk, Warszawa 2024.
 
19.
Karpiuk M., The Legal Status of Digital Service Providers in the Sphere of Cybersecurity, „Studia Iuridica Lublinensia” 2023, no. 2.
 
20.
Karpiuk M., The obligations of public entities within the national cybersecurity system, „Cybersecurity and Law” 2020, no, 2.
 
21.
Karpiuk M., Zagrożenie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni jako przyczyna wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, „Studia Społeczne” 2023, no. 4.
 
22.
Kostrubiec J., Cybersecurity System in Poland. Selected Legal Issues [in:] The Public Dimension of Cybersecurity, eds. M. Karpiuk, J. Kostrubiec, Maribor 2022.
 
23.
Kostrubiec J., The Role of Public Order Regulations as Acts of Local Law in the Performance of Tasks in the Field of Public Security by Local Self-government in Poland, „Lex Localis – Journal of Local Self-government” 2021, no. 1.
 
24.
Kurek J., Bezpieczeństwo Państwa w warunkach hybrydowej regulacji danych osobowych w dobie analizy big data. Aspekty prawne, organizacyjne i systemowe, Warszawa 2021.
 
25.
Procházka J., Novobilsky P., Procházkova D., Cyberbezpieczeństwo zarządzania sieciami i partycjami w transporcie kolejowym, „Problemy Kolejnictwa” 2020, no. 189.
 
26.
Wasilewski K., Fake News and the Europeanization of Cyberspace, „Polish Political Science Yearbook” 2021, no. 4.
 
27.
Więcej prób cyberataków na rządowe sieci i infrastrukturę krytyczną, 2023, https://cyberdefence24.pl/cybe... [access: 25.03.2024].
 
28.
Włodyka E.M., Samorządowa administracja publiczna wobec cyberprzestrzeni: bezpieczeństwo informacji a praktyka zgłaszania w samorządzie terytorialnym osób do kontaktu z CSIRT NASK, „Studia Gdańskie. Wizje i Rzeczywistość” 2021, vol. 18.
 
29.
Wódkiewicz R., Podstawowe zagrożenia funkcjonowania obiektów infrastruktury krytycznej, „Zeszyty Naukowe SGSP” 2022, no. 83.
 
30.
Woszek S., Cyberbezpieczeństwo państw w XXI wieku na przykładzie Rzeczypospolitej Polskiej, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2022, no. 14.
 
ISSN:2658-1493
Journals System - logo
Scroll to top