EN PL
The Legal Status of Digital Service Providers in the National Cybersecurity System
 
More details
Hide details
1
Faculty of Law and Administration University of Warmia and Mazury in Olsztyn
 
 
Publication date: 2024-05-09
 
 
Cybersecurity and Law 2024;11(1):39-46
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Ensuring cybersecurity is one of the main tasks entrusted to public administration and entities using information systems in their activities. Responsibility for ensuring cybersecurity has also been placed on digital service providers that form part of the national cybersecurity system. Preventing cybersecurity incidents and eliminating their consequences are the most critical tasks facing the entire system and individual entities. Universal accessibility of such services, enabling electronic contract conclusion and web search, also highlights the significant role of digital service providers.
 
REFERENCES (15)
1.
Czuryk M., Cybersecurity as a premise to introduce a state of exception, „Cybersecurity and Law” 2021, no. 2.
 
2.
Czuryk M., Informacja w administracji publicznej. Zarys problematyki, Warszawa 2015.
 
3.
Czuryk M., Restrictions on the Exercising of Human and Civil Rights and Freedoms Due to Cybersecurity Issues, „Studia Iuridica Lublinensia” 2022, no. 3.
 
4.
Czuryk M., The Right to Access Public Information and Its Restrictions [in:] Information, Disinformation, Cybersecurity, eds K. Chałubińska-Jentkiewicz, O. Evsyukova, Toruń 2023.
 
5.
Gawkowski K., Cyberbezpieczeństwo w inteligentnym mieście, „Cybersecurity and Law” 2023, no. 2.
 
6.
Kaczmarek K., Zapobieganie zagrożeniom cyfrowym na przykładzie Republiki Estońskiej i Republiki Finlandii, „Cybersecurity and Law” 2019, no. 1.
 
7.
Karpiuk M., Recognizing an Entity as an Operator of Essential Services and Providing Cybersecurity at the National Level, „Prawo i Więź” 2022, no. 4.
 
8.
Karpiuk M., The Legal Status of Digital Service Providers in the Sphere of Cybersecurity, „Studia Iuridica Lublinensia” 2023, no. 2.
 
9.
Karpiuk M., Chałubińska-Jentkiewicz K., Informacja i informatyzacja w administracji publicznej, Warszawa 2015.
 
10.
Karpiuk M., Chałubińska-Jentkiewicz K., Prawo bezpieczeństwa informacyjnego, Warszawa 2015.
 
11.
Nosarzewski Ł., Opaliński B., Szustakiewicz P., Ustawa o ochronie informacji niejawnych. Komentarz, Warszawa 2023.
 
12.
Pieczywok A., Cyberspace as a source of dehumanization of the human being, „Cybersecurity and Law” 2023, no. 1.
 
13.
Skoczylas D., Gwarancja bezpieczeństwa teleinformatycznego w zarządzaniu informacjami niejawnymi i administrowania danymi osobowymi w sieciach informatycznych z wykorzystaniem odpowiednich środków rzeczowych i osobowych [in:] Ochrona i bezpieczeństwo danych osobowych i informacji niejawnych, eds. M. Cisek, K. Wojewoda-Buraczyńska, K. Pachnik, Bydgoszcz 2018.
 
14.
Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Komentarz, eds. W. Kitler, J. Taczkowska-Olszewska, F. Radoniewicz, Warszawa 2019.
 
15.
Zieliński T., Cybersecurity of Drone Operations in Public Space [in:] The Role of Cybersecurity in the Public Sphere – The European Dimension, eds. K. Chałubińska-Jentkiewicz, I. Hoffman, Maribor 2022.
 
ISSN:2658-1493
Journals System - logo
Scroll to top