EN PL
The Polish Financial Supervision Authority in the Polish administrative system
 
 
More details
Hide details
1
War Studies University in Warsaw, Academic Centre for Cybersecurity Policy
 
 
Publication date: 2022-12-06
 
 
Cybersecurity and Law 2022;8(2):95-104
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Financial market supervision is exercised by the Polish Financial Supervision Authority (PFSA). It is a central public administration authority, but not a government administration authority. Since 1 January 2019, it has become a body of a state legal entity – the Office of the Polish Financial Supervision Authority (UKNF). A number of systemic changes concerning the shape of financial market supervision were introduced based on limited objectives without a broader analysis of the systemic consequences of these changes being conducted. This also applies to the recognition of the Office of the Polish Financial Supervision Authority as a state legal entity, and the Polish Financial Supervision Authority and its Chairman as authorities of the Office. Under administrative law, the Office remains the work apparatus of the Authority.
 
REFERENCES (11)
1.
Dyl M., Środki nadzoru na rynku kapitałowym, Warszawa 2012.
 
2.
Góral L., Ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym. Komentarz, Warszawa 2013.
 
3.
Jurkowska-Zeidler A., Status prawny Komisji Nadzoru Finansowego jako organu administracji publicznej w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 czerwca 2011 roku, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2012, t. 28.
 
4.
Mroczkowski R., Nadzór nad funduszami inwestycyjnymi, Warszawa 2011.
 
5.
Nadolska A., Komisja Nadzoru Finansowego w nowej instytucjonalnej architekturze europejskiego nadzoru finansowego, Warszawa 2014.
 
6.
Nadolska A., Soft law w regulacji rynku finansowego w Polsce: rekomendacje, wytyczne i lista ostrzeżeń publicznych KNF, Warszawa 2021.
 
7.
Nadolska A., Status prawny Komisji Nadzoru Finansowego, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H” 2011, no. 2.
 
8.
Pelc P., Tajemnica zawodowa w instytucjach rynku finansowego w kontekście polskich regulacji dotyczących cyberbezpieczeństwa, „Cybersecurity and Law” 2019, no. 2.
 
9.
Prawo rynku kapitałowego. Komentarz, eds. M. Wierzbowski, L. Sobolewski, P. Wajda, Warszawa 2014.
 
10.
Torończak M., Kilka uwag na temat nowej konstrukcji nadzoru nad rynkiem finansowym, „Monitor Prawniczy” 2019, no. 10.
 
11.
Wajda P., Pozycja prawnoustrojowa i skład Komisji Nadzoru Finansowego – kilka uwag krytycznych, „Przegląd Prawa Publicznego” 2009, no. 7–8.
 
ISSN:2658-1493
Journals System - logo
Scroll to top