EN PL
The Polish Financial Supervision Authority in the national cybersecurity system
 
 
More details
Hide details
1
War Studies University in Warsaw, Academic Centre for Cyber Security Policy
 
 
Publication date: 2023-02-20
 
 
Cybersecurity and Law 2023;9(1):73-81
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The Polish Financial Supervision Authority is the authority competent for cybersecurity for the banking sector and financial market infrastructure. It is the only cybersecurity authority that does not have the status of a minister managing a government administration department as well as being the only authority competent for cybersecurity outside the structure of the government administration and not operating within the legal personality of the State Treasury. Only some entities supervised by the Polish Financial Supervision Authority under the regulations on supervision over the financial market are subject to its supervision as the authority competent for cybersecurity. Regulatory differences lead to the necessity to apply different rules when the Polish Financial Supervision Authority carries out controls under the regulations on financial market supervision and controls under the National Cybersecurity System Act.
 
REFERENCES (11)
1.
Brzostek A., Organy właściwe do spraw cyberbezpieczeństwa [in:] System cyberbezpieczeństwa, Warszawa 2021.
 
2.
Karpiuk M., Tasks of the Minister of National Defence in the area of cybersecurity, „Cybersecurity and Law” 2022, no. 1.
 
3.
Nadolska A., Soft law w regulacji rynku finansowego w Polsce: rekomendacje, wytyczne i lista ostrzeżeń publicznych KNF, Warszawa 2021.
 
4.
Nowikowska M., Nadzór i kontrola operatorów usług kluczowych, dostawców usług kluczowych i podmiotów świadczących usługi w zakresie cyberbezpieczeństwa, „Cybersecurity and Law” 2021, no. 1.
 
5.
Pelc P., Tajemnica zawodowa w instytucjach rynku finansowego w kontekście polskich regulacji dotyczących cyberbezpieczeństwa, „Cybersecurity and Law” 2019, no. 2.
 
6.
Pelc P., The Polish Financial Supervision Authority in the Polish administrative system, „Cybersecurity and Law” 2022, no. 2.
 
7.
Sprawozdanie z działalności Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego oraz Komisji Nadzoru Finansowego w 2018 r., Warszawa 2019, https://www.knf.gov.pl/knf/pl/... [access: 4.10.2022].
 
8.
Sprawozdanie z działalności Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego oraz Komisji Nadzoru Finansowego w 2020 r., Warszawa 2021, https://www.knf.gov.pl/knf/pl/... [access: 4.10.2022].
 
9.
Sprawozdanie z działalności Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego oraz Komisji Nadzoru Finansowego w 2021 r., https://www.knf.gov.pl/knf/pl/... [access: 4.10.2022].
 
10.
Torończak M., Kilka uwag na temat nowej konstrukcji nadzoru nad rynkiem finansowym, „Monitor Prawniczy” 2019, no. 10.
 
11.
Wąsowski K.A., Cognition of the Minister of National Defence in the scope of cybersecurity, „Cybersecurity and Law” 2019, no. 1.
 
ISSN:2658-1493
Journals System - logo
Scroll to top