EN PL
Training employees on risks in the area of cybersecurity
 
More details
Hide details
1
Assoc. Prof., PhD, Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz
 
 
Publication date: 2022-07-02
 
 
Cybersecurity and Law 2022;7(1):261-271
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The title of the article points to an important area of human security as it relates to cyberspace as an environment for information exchange through networks and computer systems. In addition to the positive aspects, cyberspace also gives rise to various threats, such as cyber crises and cyber conflicts, cyber violence, cyber protests, or cyber demonstrations, including the threat of triggering a cyberwar. Risk is inherent in a given organization’s cybersecurity. Therefore, one of the forms of counteracting this unfavorable phenomenon is periodic training among employees. In addition to an introduction, the article includes characteristics of cyberspace risk and suggestions for employee training in this area.
 
REFERENCES (22)
1.
Aleksandrowicz R., Liedel K., Społeczeństwo informacyjne – sieć – cyberprzestrzeń. Nowe zagrożenia [in:] Sieciocentryczne bezpieczeństwo. Wojna, pokój i terroryzm w epoce informacji, eds. K. Liedel, P. Piasecka, T.R. Aleksandrowicz, Warszawa 2014.
 
2.
Beck U., Risk society: towards a new modernity, London 1992.
 
3.
Beck U., Społeczeństwo ryzyka: w drodze do innej nowoczesności, Warszawa 2004.
 
4.
Beck U., World Risk Society, Cambridge 1994.
 
5.
Czuryk M., Drabik K., Pieczywok A., Bezpieczeństwo człowieka w procesie zmian społecznych, kulturowych i edukacyjnych, Olsztyn 2018.
 
6.
Giddens A., Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, Warszawa 2001.
 
7.
Gierszewski J., Pieczywok A., Społeczny wymiar bezpieczeństwa człowieka, Warszawa 2018.
 
8.
Kaczmarek, T. Zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne, Warszawa 2010.
 
9.
Karpiuk M., Ograniczenie wolności uzewnętrzniania wyznania ze względu na bezpieczeństwo państwa i porządek publiczny, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2017, vol. 9.
 
10.
Karpiuk M., Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jako organ stojący na straży bezpieczeństwa państwa, „Zeszyty Naukowe AON” 2009, no. 3.
 
11.
Katzan H., Cybersecurity Service Model, „Journal of Service Science” 2012, vol. 5, no. 2.
 
12.
Kostera M., Zarządzanie personelem, Warszawa 1999.
 
13.
Lakomy M., Cyberprzestrzeń jako nowy wymiar rywalizacji i współpracy państw, Katowice 2015.
 
14.
Lévy P., Drugi potop, http://portal.tezeusz.pl/cms/t... [access: 20.02.2022].
 
15.
Midor K., Technologia informacyjna w obszarze cyberbezpieczeństwa państwa i społeczeństwa, „Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji” 2017, no. 6.
 
16.
Moczydłowska J., Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji, Warszawa 2010.
 
17.
Pieczywok A., Działania społeczne w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego, Lublin 2018.
 
18.
Pieczywok A., Idee bezpieczeństwa człowieka w teoriach i badaniach naukowych, Bydgoszcz 2021.
 
19.
Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zarys problematyki i metod, Kraków 1998.
 
20.
Sajkiewicz S., Zasoby ludzkie w firmie, Warszawa 2003.
 
21.
Tarczyński W., Mojsiewicz M., Zarządzanie ryzykiem. Podstawowe zagadnienia, Warszawa 2001.
 
22.
Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki, eds. Z. Wiśniewski, A. Pocztowski, Kraków 2004.
 
ISSN:2658-1493
Journals System - logo
Scroll to top