EN PL
Wybrane zagrożenia rozwoju obywatelstwa Unii Europejskiej i tożsamości europejskiej
 
More details
Hide details
1
Wydział Humanistyczny, Politechnika Koszalińska
 
 
Publication date: 2022-02-07
 
 
Cybersecurity and Law 2021;6(2):207-222
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Celem artykułu jest prezentacja i omówienie wybranych zagrożeń rozwoju obywatelstwa UE i tożsamości europejskiej. W artykule przedstawiono zagrożenia będące skutkiem terroryzmu i ruchów nacjonalistycznych oraz dwie wizje Europy – ekskluzywnej i inkluzywnej. W opracowaniu ujęto również problematykę wielokulturowości europejskiej powiązanej z imigracją, co może zagrażać dalszemu rozwojowi obywatelstwa i tożsamości europejskiej.
 
REFERENCES (17)
1.
Buksiński T., Nowe szaty modernych tożsamości [w:] Kryzys tożsamości politycznej a proces integracji europejskiej, red. B. Markiewicz, R. Wonicki, Warszawa 2006.
 
2.
Cholawo-Sosnowska K., Karbowska K., Wnukowska A., Unia Europejska. Słownik terminów i pojęć, Warszawa 2004.
 
3.
Golka M., Cywilizacja, Europa, globalizacja, Poznań 1999.
 
4.
Goos M., The Citizenship Concept: European Citizenship as „National” Identity?, Uppsala 2006.
 
5.
Halfmann J., Tożsamości narodowe i wielokulturowość w Europie [w:] Współczesna Europa w procesie zmian. Wybrane problemy, red. J. Polakowska-Kujawa, Warszawa 2006.
 
6.
Konarzewska A., Perspektywy przystąpienia Turcji do Unii Europejskiej, „Bezpieczeństwo Narodowe” 2006, nr 2.
 
7.
Konopacki S., Obywatelstwo europejskie w kontekście członkostwa Polski w UE, Łódź 2005.
 
8.
Lehning P.B., European Citizenship: Towards a European Identity?, Wisconsin, WI 1999.
 
9.
Markiewicz B., Terroryzm współczesny [w:] Kryzys tożsamości politycznej a proces integracji europejskiej, red. B. Markiewicz, R. Wonicki, Warszawa 2006.
 
10.
Pawlicki J., Unia Europejska nacjonalizmów, „Gazeta Wyborcza”, https://wyborcza.pl/3660000,0.... [dostęp: 30.08.2021].
 
11.
Rifkin J., Europejskie marzenie, Warszawa 2005.
 
12.
Smith A., National Identity and the Idea of European Unity, „Royal Institute of International” 1992, no. 1.
 
13.
Sobek U., Tendencje nacjonalistyczne we współczesnej Europie na przykładzie Kraju Basków, „Zeszyty Naukowe Zakładu Europeistyki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie” 2007, nr 1.
 
14.
Szymański A., Turcja a tożsamość europejska [w:] Tożsamość europejska, red. F. Gołębski, Warszawa 2005.
 
15.
Włodek-Biernat L., Co Europa może dać mieszkającym na Zachodzie muzułmanom?, https://wyborcza.pl/3660000,0.... [dostęp: 30.08.2021].
 
16.
Wyrozumska A., Jednostka w Unii Europejskiej [w:] Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe, red. J. Barcz, Warszawa 2002.
 
17.
Zbinden R., Wielokulturowa Szwajcaria, https://www.tolerancja.pl/?wie... [dostęp: 30.08.2021].
 
ISSN:2658-1493
Journals System - logo
Scroll to top