EN PL
Zapobieganie zagrożeniom cyfrowym na przykładzie Republiki Estońskiej i Republiki Finlandii
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Humanistyczny, Politechnika Koszalińska
 
 
Data publikacji: 01-03-2021
 
 
Cybersecurity and Law 2019;1(1):143-157
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Rozwój sieci telekomunikacyjnych spowodował głębokie przemiany społeczne i polityczne. Powszechny dostęp do internetu spowodował, że znaczna część aktywności społecznych przeniosła się do świata wirtualnego. Jednak ta powszechność spowodowała pojawienie się nowych typów poważnych zagrożeń. Obecnie zdalnie mogą być przeprowadzane ataki terrorystyczne czy prowadzone działania wojenne. Liczące się na arenie międzynarodowej państwa posiadają własne służby działające w cyberprzestrzeni. Ze względu na zaszłości historyczne i położenie geopolityczne Finlandia i Estonia są często traktowane przez Kreml jako strefy wpływu Rosji. W celu osiągnięcia swoich celów państwo to wywiera presję na państwa będące historycznie częścią imperium rosyjskiego przy użyciu wszystkich możliwych środków, w tym przy użyciu sieci telekomunikacyjnych. Sztandarowym przykładem takiego działania był cybernetyczny atak na Estonię w 2007 r.
 
REFERENCJE (14)
1.
Buregwa-Czuma S., Garwol K., Definicje, właściwości i funkcje społeczeństwa informacyjnego, „Dydaktyka informatyki” 2011, t. 6.
 
2.
Chodubski A., Prognostyka jako wyzwanie metodologiczne w badaniu stosunków międzynarodowych, Gdańsk 2009.
 
3.
Dryzek J.S., Discursive Democracy: Politics, Policy, and Political Science, Cambridge 1994.
 
4.
Elman C., Elman M.F., Introduction: Negotiating International History and Politics [w:] C. Elman, M.F. Elman (red.), Bridges and Boundaries: Historians, Political Scientists, and the Study of International Relations, Cambridge 2001.
 
5.
Goodman J.W., Telecommunications Policy-making in the European Union, Norhampton 2006.
 
6.
Hanhimäki M., Security and Identity: the Nordic Countries and the United States since 1945 [w:] G. Lundestad (red.), No End to Alliance: The United States and Western Europe: Past, Present and Future, New York 1998.
 
7.
Herzog S., Revisiting the Estonian Cyber Attacks: Digital Threats and Multinational Responses, „Journal of Strategic Security” 2011, nr 2.
 
8.
Himmelfarb G., The New History and the Old: Critical Essays and Reappraisals. Revised Edition, London 2004.
 
9.
Jakobson M., Finland in the new Europe, Westport 1998.
 
10.
Jayapalan N., Historiography, New Delhi 2008.
 
11.
Karvalics L.Z., Information Society – what is it exactly? (The meaning, history and conceptual framework of an expression), Budapest 2007.
 
12.
Moczulski L., Geopolityka. Potęga w czasie i przestrzeni, Warszawa 2010.
 
13.
Pawłuszko T., Wstęp do metodologii badań politologicznych. Skrypt akademicki, Częstochowa 2013.
 
14.
Unger R.M., Legal Analisisas Institutional Imagination [w:] R. Rawlings (red.), Law, Society, and Economy: Centenary Essays for the London School of Economics and Political Science 1895–1995, Oxford 1997.
 
ISSN:2658-1493
Journals System - logo
Scroll to top