EN PL
„Psychological judo” Seftona Delmera – brytyjskie techniki dezinformacji w okresie II wojny światowej
 
 
More details
Hide details
1
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 
 
Publication date: 2021-09-20
 
 
Cybersecurity and Law 2021;5(1):159-170
 
KEYWORDS
ABSTRACT
W artykule dokonuje się przybliżenia sylwetki Seftona Delmera (1904–1979), szerzej nieznanego na gruncie polskim architekta sukcesu brytyjskiej propagandy okresu II wojny światowej, którego aktywność wpłynęła na przewagę strony brytyjskiej w rywalizacji masowych przekazów w przestrzeni niemieckiej. Dwujęzyczny – wychowany w Niemczech – dziennikarz, korespondent wojenny, twórca koncepcji dywersyjnych audycji, wreszcie pisarz, w oparciu o doskonałą znajomość realiów kulturowo-społecznych III Rzeszy i umiejętności tworzenia narracji opartych na pół-, deep i fake newsach uznawany jest za jednego z wybitniejszych praktyków technik dezinformacji. Taktyka, techniki i warsztat Seftona Delmera, oparte na precyzyjnej bazie wiedzy obejmowały wiedzę ogólnodostępną i efekt prac zespołu gromadzącego prywatne informacje, raporty przesłuchań. W epoce zagrożeń środowiska informacyjnego dorobek Delmera stanowi cenny przyczynek do identyfikacji i przeciwdziałania dezinformacji w obszarze infosfery mediów nowych i tradycyjnych.
 
REFERENCES (14)
1.
Balfour M., Propaganda in War 1939–1945, London 1979.
 
2.
Barron J., KGB. Tajna działalność sowieckich agentów, Warszawa 1990.
 
3.
Cull N.J., Culbert D., Welch D., Propaganda and Mass Persuation. A Historical Encyklopedia, 1500 to the Present, California 2003.
 
4.
Delmer S., Black Boomerang, London 1961.
 
5.
Delmer S., The Counterfeit Spy, London 1971.
 
6.
Delmer S., Trail Sinister, London 1961.
 
7.
Delmer S., Weimar Germany: Democracy on Trail, London 1972.
 
8.
Garnett D., The Secret History of PWE, London 2002.
 
9.
Hastings M., Tajna wojna. Szpiedzy, szyfry i partyzanci, Kraków 2017.
 
10.
Irving D., Goebbels – mózg trzeciej Rzeszy, Gdynia 1998.
 
11.
Newcourt-Nowodworski S., Sefton Delmer i jego radykalnie nowa koncepcja [w:] Czarna propaganda. Polska, Niemcy, Wielka Brytania. Tajemnice największych oszustw II wojny światowej, Kraków 2008.
 
12.
Richards L., The Black Art. British Clandestine Psychological Warfare Against the Third Reich, Peacehaven 2010.
 
13.
Stourton E., Auntie’s war: the BBC during the second world war, Black Swan 2018.
 
14.
Volkoff V., Dezinformacja. Oręż wojny, Warszawa 1991.
 
ISSN:2658-1493
Journals System - logo
Scroll to top