EN PL
Dezinformacja jako akt agresji w cyberprzestrzeni
 
More details
Hide details
1
Akademia Sztuki Wojennej
 
 
Publication date: 2021-09-20
 
 
Cybersecurity and Law 2021;5(1):9-24
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Fundamentalnym elementem bezpieczeństwa oraz poczucia braku zagrożenia jest ich społeczne komunikowanie. Wraz z rozwojem społeczeństw, postępem związanym z procesami cyfrowymi i informatyzacją w obszarze komunikowania oraz łatwością przekazywania informacji i danych, personalizacją przekazu, która prowadzi jednocześnie do zupełnie nowych form aktywności, coraz większą rolę zaczęły odgrywać media społecznościowe oraz przekazy, które nie mają charakteru powszechnego odbioru. Dotyczy to wszelkich zdarzeń i zjawisk związanych ze sferą publiczną i oddziaływaniem na sferę publiczną, sposobów oceny przez określone grupy społeczne lub społeczeństwa jako prawdziwe, z którymi mogą się utożsamiać.
 
REFERENCES (16)
1.
Bauman Z., Społeczeństwo w stanie oblężenia, Warszawa 2007.
 
2.
Castells M., Władza komunikacji, Warszawa 2013.
 
3.
Ciesielski M., Terroryzm i media w kontekście paniki moralnej, „Bellona” 2012, nr 2.
 
4.
Clough J., Principles of cybercrime, Nowy Jork 2013.
 
5.
Cybercrime. The Investigation, Prosecution and Defense of a Computer-related Crime, red. R.D. Clifford, Durham 2011.
 
6.
Dubisz S., Uniwersalny słownik języka polskiego, Warszawa 2003.
 
7.
Grabosky P., Electronic crime, New Jersey 2006.
 
8.
Kaliski M., Kierkowska A., Tomaszewski G., Ochrona informacji i zasobów relacyjnych przedsiębiorstwa [w:] red. J. Kaczmarek, M. Kwieciński, Wywiad i kontrwywiad gospodarczy wobec wyzwań bezpieczeństwa biznesu, Toruń 2010.
 
9.
Kołakowski L., Cywilizacja na ławie oskarżonych, Warszawa 1990.
 
10.
Liedel K., Piasecka P., Pozamilitarne aspekty bezpieczeństwa. Wojna cybernetyczna – wyzwanie XXI wieku, Warszawa 2001.
 
11.
Markowski A., Wielki słownik poprawnej polszczyzny, Warszawa 2004.
 
12.
Mersch M., Teorie mediów, Warszawa 2010.
 
13.
Merton R.K., Samospełniające się proroctwo [w:] red. P. Sztompka, M. Kucia, Socjologia, Kraków 2006.
 
14.
Miś L., Problemy społeczne: teoria, metodologia, badania, Kraków 2007.
 
15.
Ogrodowczyk A., Borkowska M., Murawska-Najmiec E., Twardowska K., Fake news – dezinformacja online próby przeciwdziałania tym zjawiskom z perspektywy instytucji międzynarodowych oraz wybranych państw UE, w tym Polski, Warszawa 2020.
 
16.
Potejko P., Bezpieczeństwo informacyjne [w:] red. K.A. Wojtaszczyk, A. Materska-Sosnowska, Bezpieczeństwo państwa, Warszawa 2009.
 
ISSN:2658-1493
Journals System - logo
Scroll to top