EN PL
Wojna informacyjna jako współczesne narzędzie działań nieregularnych
 
More details
Hide details
1
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 
 
Publication date: 2022-02-07
 
 
Cybersecurity and Law 2021;6(2):21-41
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Trwająca obecnie na całym świecie rewolucja naukowo-informacyjna zmienia całkowicie najistotniejsze cele toczących się konfliktów, a wraz z nimi ustala globalny charakter oraz cel gry we współczesnych konfliktach. Czynniki walki zostały przewartościowane, rywalizacja o zasoby materialne zamieniona na zmagania o zasoby duchowe i intelektualne, a ludzka świadomość została głównym przedmiotem walki, umysł człowieka zaś polem bitwy. Aktualnie informację uważa się za trzeci, fundamentalny komponent otaczającej nas rzeczywistości. Rozwój technologiczny sektora urządzeń komunikacyjnych spowodował, że współcześnie ludność cywilna nie jest już tylko biernym obserwatorem sytuacji, ale staje się uczestnikiem i podmiotem wydarzeń, np. poprzez swoją aktywność w mediach społecznościowych. Z punktu widzenia operacji sił specjalnych dostarczenie rzetelnej informacji lokalnej społeczności jest niezwykle istotne, ponadto często decyduje zarówno o pomyślności misji, jak i o potencjalnej śmierci. Celem niniejszego artykułu jest zidentyfikowanie wpływu rozwoju technik informacyjnych na zmiany w obrębie prowadzenia i stosowania współczesnych form działań nieregularnych. Dokonano analizy pojęć, płaszczyzn oraz koncepcji walki w sferze informacji oraz wpływu na społeczeństwo. W artykule autorka wykazała rolę mediów społecznościowych w nowym podejściu do stosowania działań nieregularnych oraz zbadała zmiany, które zaszły w operacjach dezinformujących wykorzystujących nowoczesne technologie.
 
REFERENCES (18)
1.
Azani E., Barak M., Landau E., Liv N., Identifying Money Transfers and Terror Finance Infrastructure, Herzliya 2020.
 
2.
Ciborowski L., Walka informacyjna, Toruń 1999.
 
3.
Clausewitz C. von, O wojnie. Podręcznik stratega, Gliwice 2013.
 
4.
Czechowski R., Sienkiewicz P., Przestępcze oblicza komputerów, Warszawa 1993.
 
5.
Dąbrowska M., Rybiński P., Dezinformacja jako narzędzie kreowania wizerunku, cz. 1, Działalność medialna ISIS, „Zeszyty Naukowe AszWoj” 2017, nr 4.
 
6.
Formicki T., Wywiad i kontrwywiad jako kluczowe komponenty walki informacyjnej, Warszawa 2020.
 
7.
Liedel K.C., Piasecka P., Aleksandrowicz T.R., Analiza informacji. Teoria i praktyka, Warszawa 2012.
 
8.
Olech A.K., Lis A., Technologia i terroryzm. Sztuczna inteligencja w dobie zagrożeń terrorystycznych, Warszawa 2021.
 
9.
Pawlak M., Przewidzieć nieprzewidywalne, „Polska Zbrojna” 2016, nr 1.
 
10.
Robinson P, The CNN Effect: the myth of news, foreign policy and intervention, Abingdon-on-Thames 2003.
 
11.
Schuman T. (Bezmienow J.), Agentura wpływu. Tajniki działalności wywrotowej KGB, Kraków 2020.
 
12.
Schuman T. (Bezmienow J.), Love Letter to America, Los Angeles 1984.
 
13.
Sienkiewicz P., Systemy kierowania, Warszawa 1989.
 
14.
Singer P.W., Brooking E.T., Nowy rodzaj wojny. Media społecznościowe jako broń, Kraków 2019.
 
15.
Sykulski L., Rosyjska geopolityka a wojna informacyjna, Warszawa 2019.
 
16.
Wejkszner A., Państwo Islamskie: narodziny nowego kalifatu, Warszawa 2016.
 
17.
Winter Ch., The Virtual „Caliphate”: Understanding Islamic State’s Propaganda Strategy, Quilliam 2015.
 
18.
Zielińska A., Rynek medialny ISIS, „Refleksje. Pismo Naukowe Studentów i Doktorantów WNPID UAM” 2019.
 
ISSN:2658-1493
Journals System - logo
Scroll to top