EN PL
Cognition of the Minister of National Defense in the scope of cybersecurity
 
More details
Hide details
1
Instytut Prawa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 
 
Publication date: 2019-06-30
 
 
Cybersecurity and Law 2019;1(1):11-24
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The study attempts to analyse the competence and task standards of the Minister of National Defense in the area of the national cybersecurity system. The author distinguishes four types of functions that the Minister of National Defense performs in the created cybersecurity system in Poland. In this system, this entity is at the same time one of the specialized bodies competent for cybersecurity, at the same time the body separate and independent from them, and the entity managing CSIRT MON and a member of the College for cybersecurity.
 
REFERENCES (12)
1.
Adamiak B., Właściwość organów [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 1998.
 
2.
Borkowski J., Zagadnienie kompetencji ogólnej i szczegółowej w prawie administracyjnym, „Studia Prawnicze” 1971, nr 3.
 
3.
Borkowski J., Zakres przedmiotowy kodeksu postępowania administracyjnego w świetle nowelizacji, „Państwo i Prawo” 1980, z. 5.
 
4.
Cieślak Z., Podstawowe instytucje prawa administracyjnego [w:] Z. Niewiadomski (red.), Prawo administracyjne, Warszawa 2013.
 
5.
Cieślak Z., Porozumienie administracyjne, Warszawa 1982.
 
6.
Cieślak Z., Zbiory zachowań w administracji państwowej. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1992.
 
7.
Dawidowicz W., Wstęp do nauk prawno-administracyjnych, Warszawa 1974.
 
8.
Dawidowicz W., Zarys procesu administracyjnego, Warszawa 1989.
 
9.
Filipek J., Rola prawa w działalności administracji państwowej, Warszawa–Kraków 1974.
 
10.
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz.U. z 1996 r. nr 10, poz. 56 ze zm.).
 
11.
Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz.U. nr 141, poz. 943 ze zm.).
 
12.
Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. nr 106, poz. 492 ze zm.).
 
ISSN:2658-1493
Journals System - logo
Scroll to top