EN PL
The policy of protecting public administration cyberspace based on the example of the government administration authorities indicated in the Act on the National Cybersecurity System
 
More details
Hide details
1
Instytut Prawa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 
 
Publication date: 2021-02-26
 
 
Cybersecurity and Law 2019;1(1):25-36
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The necessity of the implementation of the NIS directive resulted in the adoption of solutions and concepts which would regulate the system of cybersecurity in the cyberspace to the Polish legal order. The directive formulates the obligations to ensure cybersecurity of the information systems in the service sectors which have a key meaning for maintaining critical socio-economic activity and thus energy, transport, banking, financial institutions, the health sector, water supplies and digital infrastructure. The act on the national system of cyber-security, which implements the directive, introduces a new concept to the Polish legal order, and thus a key service operator, digital service provider, and defines the organs responsible for cybersecurity, formulating their scope of tasks and mutual relations.
 
REFERENCES (10)
1.
Berdel-Dudzińska M., Pojęcie cyberprzestrzeń we współczesnym polskim porządku prawnym, „Przegląd Prawa Handlowego” 2012, nr 2.
 
2.
Chałubińska-Jentkiewicz K., Karpiuk M., Prawo nowych technologii, Warszawa 2015.
 
3.
Skrzypczak J., Polityka ochrony cyberprzestrzeni RP, „Przegląd Strategiczny” 2014, nr 7.
 
4.
Wasilewski J., Zarys definicyjny cyberprzestrzeni, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2013, nr 9.
 
5.
Ustawa z dnia 8 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U. z 2018 r., poz. 1560).
 
6.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1932).
 
7.
Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1928).
 
8.
Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz.U. nr 62, poz. 558 ze zm.).
 
9.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.).
 
10.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2018 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika rządu do spraw cyberbezpieczeństwa (Dz.U. z 2018 r., poz. 587).
 
ISSN:2658-1493
Journals System - logo
Scroll to top