EN PL
Computer fraud
 
More details
Hide details
1
Chair of Administrative Law and Security Studies, Faculty of Law and Administration, University of Warmia and Mazury in Olsztyn
 
 
Publication date: 2023-10-31
 
 
Cybersecurity and Law 2023;10(2):183-194
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Computer fraud is one of the offences against property defined by the legislator. It is committed with the purpose of financial gain or with the intent of causing damage to another person. It may also be classified as cybercrime if information systems and networks are used, including where an information and communication (ICT) system is applied in connection with committing the offence. Computer fraud is also described in this paper from a statistical perspective based on data from annual reports concerning cybersecurity incidents recorded by CERT Poland.
 
REFERENCES (32)
1.
Bencsik A., Karpiuk M., Cybersecurity in Hungary and Poland. Military aspects, „Cybersecurity and Law” 2023, no. 1.
 
2.
Chałubińska-Jentkiewicz K., Prawne granice dezinformacji w środkach społecznego przekazu, Toruń 2023.
 
3.
Chałubińska-Jentkiewicz K., Karpiuk M., Kostrubiec J., The legal status of public entities in the field of cybersecurity in Poland, Maribor 2021.
 
4.
Chałubińska-Jentkiewicz K., Nowikowska M., Ochrona informacji w cyberprzestrzeni, Warszawa 2020.
 
5.
Chałubińska-Jentkiwiecz K., Nowikowska M., Security v. Privacy – Legal Aspects, Maribor 2021.
 
6.
Czuryk M., Cybersecurity as a premise to introduce a state of exception, „Cybersecurity and Law” 2021, no. 2.
 
7.
Czuryk M., Special rules of remuneration for individuals performing cybersecurity tasks, „Cybersecurity and Law” 2022, no. 2.
 
8.
Czuryk M., Supporting the development of telecommunications services and networks through local and regional government bodies, and cybersecurity, „Cybersecurity and Law” 2019, no. 2.
 
9.
Kaczmarek K., Zapobieganie zagrożeniom cyfrowym na przykładzie Republiki Estońskiej i Republiki Finlandii, „Cybersecurity and Law” 2019, no. 1.
 
10.
Karpiuk M., Activities of the local government units in the scope of telecommunication, „Cybersecurity and Law” 2019, no. 1.
 
11.
Karpiuk M., Cybersecurity as an element in the planning activities of public administration, „Cybersecurity and Law” 2021, no. 1.
 
12.
Karpiuk M., Cybersecurity-related responsibilities of the minister competent for computerisation, „Cybersecurity and Law” 2022, no. 2.
 
13.
Karpiuk M., Organisation of the National System of Cybersecurity: Selected Issues, „Studia Iuridica Lublinensia” 2021, no. 2.
 
14.
Karpiuk M., Tasks of the Minister of National Defence in the area of cybersecurity, „Cybersecurity and Law” 2022, no. 1.
 
15.
Karpiuk M., The executive agency as a legal organisational form of implementing cybersecurity tasks, „Cybersecurity and Law” 2023, no. 1.
 
16.
Karpiuk M., The Local Government’s Position in the Polish Cybersecurity System, „Lex Localis – Journal of Local Self-Government” 2021, no. 3.
 
17.
Karpiuk M., The obligations of public entities within the national cybersecurity system, „Cybersecurity and Law” 2020, no. 2.
 
18.
Karpiuk M., Kelemen M., Cybersecurity in civil aviation in Poland and Slovakia, „Cybersecurity and Law” 2022, no. 2.
 
19.
Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz do art. 278–283, eds. W. Wróbel, A. Zoll, Warszawa 2022.
 
20.
Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, ed. J. Giezek, Warszawa 2021.
 
21.
Kodeks karny. Komentarz, ed. M. Mozgawa, Warszawa 2015.
 
22.
Kodeks karny. Komentarz, ed. T. Bojarski, Warszawa 2016.
 
23.
Kodeks karny. Komentarz, ed. V. Konarska-Wrzosek, Warszawa 2020.
 
24.
Korczyński R., Koszut R., „Oszustwo” komputerowe, „Prokuratura i Prawo” 2002, no. 2.
 
25.
Krajobraz bezpieczeństwa polskiego internetu. Raport roczny 2021 z działalności CERT Polska, Warszawa 2022.
 
26.
Krupa Ł., Money laundering and cybercrime, „Cybersecurity and Law” 2022, no. 2.
 
27.
Lewulis P., O rozgraniczeniu definicyjnym pomiędzy przestępczością „cyber” i „komputerową” dla celów praktycznych i badawczych, „Prokuratura i Prawo” 2021, no. 3.
 
28.
Milik P., Pilarski G., Cyberattacks and the bank’s liability for unauthorized payment transactions in the online banking system – theory and practice, „Cybersecurity and Law” 2023, no. 1.
 
29.
Nowikowska M., The right to privacy in cyberspace [in:] Human Rights as a Guarantee of Smart, Sustainable and Inclusive Growth, eds. I. Florek, I. Laki, Budapest 2022.
 
30.
Radoniewicz F., Odpowiedzialność karna za hacking i inne przestępstwa przeciwko danym komputerowym i systemom informatycznym, Warszawa 2016.
 
31.
Siwicki M., Podział i definicja cyberprzestępstw, „Prokuratura i Prawo” 2012, no. 7–8.
 
32.
Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Komentarz, eds. K. Chałubińska-Jentkiewicz, M. Karpiuk, J. Kostrubiec, Warszawa 2022.
 
ISSN:2658-1493
Journals System - logo
Scroll to top