EN PL
Cyberbezpieczeństwo w kryminalistyce
 
More details
Hide details
1
Wydział Zarządzania i Logistyki, Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 
 
Publication date: 2023-10-31
 
 
Cybersecurity and Law 2023;10(2):167-182
 
KEYWORDS
ABSTRACT
It is common to use terms like cybercrime and cybersecurity interchangeably. The distinction between the subject scope of both terms in the case of forensic science clearly indicates the direction of the tasks carried out in the areas of tactics and technology. In contrast to cybersecurity, the preventive function of forensic science is to create solutions that strengthen the resistance of information systems to actions that violate the confidentiality, integrity, accessibility, and authenticity of processed data or related services offered by these systems. Ensuring such resilience should be perceived in the context of the activities of entities performing public tasks with the use of cooperating IT devices and software by processing, storing, sending, and receiving data via telecommunications networks using a terminal device appropriate for a given type of telecommunications network.
 
REFERENCES (12)
1.
Gańko K., Kania D., Troszczyńska-Roszczyk E., Poradnik ABC cyberbezpieczeństwa, Warszawa 2022.
 
2.
Hanausek T., Kryminalistyka. Zarys wykładu, Kraków 2009.
 
3.
Ignaczak W., Wybrane zagadnienia analizy kryminalnej, Szczytno 2005.
 
4.
Kryminalistyka a nowoczesne technologie, red. V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, D. Wilk, J. Wójcikiewicz, Kraków 2019.
 
5.
Siwicki M., Cyberprzestępczość, Warszawa 2013.
 
6.
Słownik kluczowych pojęć z zakresu cyberbezpiczeństwa, NSC 7298, wer. 1.0, Warszawa 2021.
 
7.
Strategia Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2019–2024, Warszawa 2019.
 
8.
Technika kryminalistyczna w pierwszej połowie XXI wieku. Wybrane problemy, red. B. Hołyst, Warszawa 2014.
 
9.
Vademecum bezpieczeństwa informacyjnego, t. 1, red. O. Wasiuta, R. Klepka, Kraków 2019.
 
10.
Wrzesień M., Olejnik Ł., Ryszawa P., IDS/IPS: systemy wykrywania i zapobiegania włamaniom do sieci komputerowych, „Pomiary. Automatyka. Robotyka” 2013, nr 2.
 
11.
Współczesny wymiar bezpieczeństwa publicznego. Kształtowanie bezpiecznych przestrzeni. Działania profilaktyczne, red. T. Kośmider, L. Kołtun, Warszawa 2019.
 
12.
Zubańska M., Nowe technologie w kryminalistyce. Aspekty prawne i kryminalistyczne, Olsztyn 2019.
 
ISSN:2658-1493
Journals System - logo
Scroll to top