EN PL
Cyberbezpieczeństwo w inteligentnym mieście
 
More details
Hide details
1
Katedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Uczelnia Techniczno- Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 
 
Publication date: 2023-10-31
 
 
Cybersecurity and Law 2023;10(2):95-105
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Digital city security is one of the most important elements that should accompany technological implementation in local government. The purpose of the article is to present the key areas of smart city development and the need to implement high-quality cyber security that slowly for sustainable growth of urban spaces. The paper uses research areas including monographic, observational and individual case method. The author emphasizes that only the symbiosis of technological growth and cyber security can permanently change the urban fabric. Lack of adequate forms of digital security for the ever-newer technological investments, can hinder the development of cities and discourage people from investing in smart cities. Cyber security in a smart city is therefore a key point connecting public expectations with rapid development.
 
REFERENCES (10)
1.
Hussain H.I., Haseeb M., Kamarudin F., Dacko-Pikiewicz Z., Szczepańska-Woszczyna K., The Role of Globalization, Economic Growth and Natural Resources on the Ecological Footprint in Thailand: Evidence from Nonlinear Causal Estimations, Processes” 2021, t. 9, nr 7.
 
2.
Górny P., Krawiec J., Cyberbezpieczeństwa – podejście systemowe, „Obronność – Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej” 2016, nr 2.
 
3.
Kitchin R., Dodge M., The (In) Security of Smart Cities: Vulnerabilities, Risks, Mitigation and Prevention, ,,Journal of Urban Technology” 2019, t. 26, nr 2.
 
4.
Korenik A., Smart city jako forma rozwoju miasta zrównoważonego i fundament zdrowych finansów miejskich, „Ekonomiczne Problemy Usług” 2017, nr 4.
 
5.
Korneluk K., Bielawska M., Zygadło S., Dominiak B., Kruczek A., Human Smart City: przewodnik dla samorządów, Warszawa 2019.
 
6.
Makieła Z.J., Stuss M.M., Mucha-Kuś K., Kinelski G., Budziński M., Michałek J., Smart city 4.0: zrównoważony rozwój miast w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, „Zrównoważony Rozwój” 2022, nr 14, https://doi.org/10.3390/su1406... [dostęp: 27.02.2023].
 
7.
Montgomery Ch., Miasto szczęśliwe, Kraków 2015.
 
8.
Sienkiewicz-Małyjurek K., Smart City w budowaniu odporności miast na zagrożenia, „Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka” 2020, nr, 4.
 
9.
Smart City Solutions for a Riskier World, How innovation can drive urban resilience, sustainability, and citizen well-being, Filadelfia 2019, https://econsultsolutions.com/... [dostęp: 22.03.2023].
 
10.
Trąpczyński P., Gorynia M., Nowak J., Wolniak R., EU Countries from Central and Eastern Europe, and the Investment Development Path Model: A New Assessment, „Argumenta Oeconomica” 2019, t. 2, nr 3.
 
ISSN:2658-1493
Journals System - logo
Scroll to top