EN PL
Cybersecurity as a premise to introduce a state of exception
 
More details
Hide details
1
the Faculty of Law and Administration, the University of Warmia and Mazury in Olsztyn
 
 
Publication date: 2022-02-07
 
 
Cybersecurity and Law 2021;6(2):83-90
 
KEYWORDS
ABSTRACT
A significant threat to the security of a State, and its citizens, which cannot be mitigated with the use of standard procedures, i.a., without restricting human and civil rights and freedoms, can result in the establishment of a state of exception (martial law, state of emergency, state of natural disaster). A cybersecurity threat is considered to be one of the premises for introducing such a state. Due to cybersecurity issues, the President of the Republic of Poland (martial law, state of emergency) and the Council of Ministers (state of natural disaster) may introduce a state of exception. Threats in cyberspace might prove significant enough from the point of view of the functioning of the State, its authorities, and the public, to substantiate the announcement of a state of exception.
 
REFERENCES (14)
1.
Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009.
 
2.
Chałubińska-Jentkiewicz K., Karpiuk M., Kostrubiec J., The Legal Status of Public Entities in the Field of Cybersecurity in Poland, Maribor 2021.
 
3.
Czuryk M., Activities of the Local Government During a State of Natural Disaster, „Studia Iuridica Lublinensia” 2021, nr 4.
 
4.
Czuryk M., Bezpieczeństwo jako dobro wspólne, „Zeszyty Naukowe KUL” 2018, nr 3.
 
5.
Czuryk M., Podstawy prawne bezpieczeństwa narodowego w stanie kryzysu i wojny, „Roczniki Nauk Społecznych” 2013, nr 3.
 
6.
Czuryk M., Zadania organów jednostek samorządu terytorialnego w stanie klęski żywiołowej, „Zeszyty Naukowe AON” 2009, nr 3.
 
7.
Hoffman I., Cybersecurity and public administration in the time of corona(virus) – in the light of the recent Hungarian challenges, „Cybersecurity and Law” 2021, nr 1.
 
8.
Hoffman I., Cseh K.B., E-administration, cybersecurity and municipalities – the challenges of cybersecurity issues for the municipalities in Hungary, „Cybersecurity and Law” 2020, nr 2.
 
9.
Karpiuk M., Kształtowanie się instytucji stanów nadzwyczajnych w Polsce, Warszawa 2013.
 
10.
Karpiuk M., Normatywne uwarunkowania stanu wojennego i wyjątkowego, „Studia Prawnicze i Administracyjne” 2015, nr 3.
 
11.
Karpiuk M., Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jako organ stojący na straży bezpieczeństwa państwa, „Zeszyty Naukowe AON” 2009, nr 3.
 
12.
Karpiuk M., Ubezpieczenie społeczne rolników jako element bezpieczeństwa społecznego. Aspekty prawne, „Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne. Humanum” 2018, nr 2.
 
13.
Skrzydło W., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2013.
 
14.
Winczorek P., Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, Warszawa 2008.
 
ISSN:2658-1493
Journals System - logo
Scroll to top