EN PL
Cybersecurity of E-government
 
Więcej
Ukryj
1
Faculty of Law, Eötvös Lóránd University
 
2
Chair of Administrative Law and Security Studies, Faculty of Law and Administration, University of Warmia and Mazury in Olsztyn
 
3
Department of Human Sciences, University of Udine
 
Zaznaczeni autorzy mieli równy wkład w przygotowanie tego artykułu
 
 
Data publikacji: 20-05-2024
 
 
Cybersecurity and Law 2024;12(2):146-160
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Modern administration often uses ICT systems to deliver public services, which must be adequately secured. Public administration bodies must, therefore, also include cybersecurity in their policies. E-services should be the standard. Unfortunately, this standard does not always apply in administration. New technologies in a digital state and information society must be widely used, including by public bodies, so that the quality and accessibility of the services provided meet social needs. The public administration is responsible for continuously developing computerisation, making it possible to function normally in cyberspace where citizens have long been present.
 
REFERENCJE (39)
1.
Adamczyk M., Karpiuk M., Soler U., The use of new technologies in education – opportunities, risks and challenges in the times of intensive intercultural change, „Edukacja Międzykulturowa” 2023, no. 4.
 
2.
Bencsik A., Karpiuk M., Cybersecurity in Hungary and Poland. Military aspects, „Cybersecurity and Law” 2023, no. 1.
 
3.
Bencsik A., Karpiuk M., The legal status of the cyberarmy in Hungary and Poland. An overview, „Cybersecurity and Law” 2023, no. 2.
 
4.
Bencsik A., Karpiuk M., Kelemen M., Włodyka E., Cybersecurity in the Visegrad Group Countries, Maribor 2023.
 
5.
Blicharz J., Zacharko L., Kilka refleksji na temat rozumienia nowoczesnej administracji publicznej, „Gubernaculum et Administratio” 2022, no. 1.
 
6.
Buch R., Ganda D., Kalola P., Borad N., World of Cyber Security and Cybercrime, „Recent Trends in Programming Languages” 2017, no. 2.
 
7.
Chałubińska-Jentkiewicz K., Cyberodpowiedzialność, Toruń 2019.
 
8.
Chałubińska-Jentkiewicz K., Karpiuk M., Kostrubiec J., The legal status of public entities in the field of cybersecurity in Poland, Maribor 2021.
 
9.
Czuryk M., Cybersecurity and Protection of Critical Infrastructure, „Studia Iuridica Lublinensia” 2023, no. 5.
 
10.
Czuryk M., Cybersecurity as a premise to introduce a state of exception, „Cybersecurity and Law” 2021, no. 2.
 
11.
Czuryk M., Restrictions on the Exercising of Human and Civil Rights and Freedoms Due to Cybersecurity Issues, „Studia Iuridica Lublinensia” 2022, no. 3.
 
12.
Czuryk M., Special rules of remuneration for individuals performing cybersecurity tasks, „Cybersecurity and Law” 2022, no. 2.
 
13.
Czuryk M., Supporting the development of telecommunications services and networks through local and regional government bodies, and cybersecurity, „Cybersecurity and Law” 2019, no. 2.
 
14.
Czuryk M., The Legal Status of Digital Service Providers in the National Cybersecurity System, „Cybersecurity and Law” 2024, no. 1.
 
15.
Ercsey Z., Felelösség az adójogban, „Glossa Iuridica” 2017, no. 2.
 
16.
Evsyukova O., Karpiuk M., Kelemen M., Cyberthreats in Ukraine, Poland and Slovakia, „Cybersecurity and Law” 2024, no. 1.
 
17.
Fejes E., I. Futó, Mesterséges intelligencia a közigazgatásban – az érdemi ügyintézés támogatása, „Pénzügyi Szemle” 2021, no. 1.
 
18.
Gawkowski K., Cyberbezpieczeństwo w inteligentnym mieście, „Cybersecurity and Law” 2023, no. 2.
 
19.
Gyurák G., Hosszú távú adattárolási szokások a digitálisan aláírt dokumentumok szemszögéböl [in:] A hosszú távú adattárolás kérdései, ed. I. Péter, Pécs 2014.
 
20.
Kaczmarek K., Dezinformacja jako czynnik ryzyka w sytuacjach kryzysowych, „Roczniki Nauk Społecznych” 2023, no. 2.
 
21.
Kaczmarek K., Zapobieganie zagrożeniom cyfrowym na przykładzie Republiki Estońskiej i Republiki Finlandii, „Cybersecurity and Law” 2019, no. 1.
 
22.
Karpiuk M., Crisis management vs. cyber threats, „Sicurezza, Terrorismo e Societa” 2022, no. 2.
 
23.
Karpiuk M., Cybersecurity as an element in the planning activities of public administration, „Cybersecurity and Law” 2021, no. 1.
 
24.
Karpiuk M., Tasks of the Minister of National Defense in the area of cybersecurity, „Cybersecurity and Law” 2022, no. 1.
 
25.
Karpiuk M., The Local Government’s Position in the Polish Cybersecurity System, „Lex Localis – Journal of Local Self-Government” 2021, no. 2.
 
26.
Karpiuk M., The obligations of public entities within the national cybersecurity system, „Cybersecurity and Law” 2020, no. 2.
 
27.
Karpiuk M., The Organisation of the National System of Cybersecurity: Selected Issues, „Studia Iuridica Lublinensia” 2021, no. 2.
 
28.
Karpiuk M., The Protection of State Security in Cyberspace as a Justifying Ground for Restricting Constitutional Freedoms and Rights, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2022, no. 3.
 
29.
Karpiuk M., Pizło W., Kaczmarek K., Cybersecurity Management – Current State and Directions of Change, „International Journal of Legal Studies” 2023, no. 2.
 
30.
Kołowski J., Wesołek D., Informacje oraz ich dostępność w cyberprzestrzeni. Narzędzia oraz sposoby pozyskiwania i analizy informacji [in:] Zagrożenia wewnętrzne bezpieczeństwa zasobów informacyjnych w organizacji, ed. P. Dziuba, Warszawa 2023.
 
31.
Kulesza J., Należyta staranność a cyberbezpieczeństwo wewnętrzne organizacji [in:] Zagrożenia wewnętrzne bezpieczeństwa zasobów informacyjnych w organizacji, ed. P. Dziuba, Warszawa 2023.
 
32.
Kurek J., Operational Activities in the Field of Cybersecurity [in:] Cybersecurity in Poland. Legal Aspects, eds. K. Chałubińska-Jentkiewicz, F. Radoniewicz, T. Zieliński, Cham 2022.
 
33.
Maglaras L., Ferrag M.A., Derhab A., Mukherjee M., Jakicke H., Rallis S., Threats, Countermeasures and Attribution of Cyber Attacks on Critical Infrastructures, „EAI Endorsed Transactions on Security and Safety” 2018, no. 10.
 
34.
Pieczywok A., Cyberspace as a source of dehumanization of the human being, „Cybersecurity and Law” 2023, no. 1.
 
35.
Pieczywok A., The use of selected social concepts and educational programmes in counteracting cyberspace threats, „Cybersecurity and Law” 2019, no. 2.
 
36.
Romaniuk P., Kształtowanie administracyjnoprawnych warunków służących do budowy cyberbezpieczeństwa w administracji publicznej, „Cybersecurity and Law” 2023, no. 2.
 
37.
Romaniuk P., Rozwój elektronicznej administracji czynnikiem wspierającym nurt zarządzania humanistycznego, „Journal of Modern Science” 2017, no. 33.
 
38.
Romaniuk P., Szanse i zagrożenia dla administracji publicznej w świadczeniu usług drogą elektroniczną, „Studia Prawnoustrojowe” 2022, no. 58.
 
39.
Soler U., The World of New, Virtual Trends – Central Europe Societies Touched by Covid-19, „European Journal of Transformation Studies” 2020, no. 8.
 
ISSN:2658-1493
Journals System - logo
Scroll to top