EN PL
The Cybersecurity Strategy of the Republic of Poland as a Source of Internal Law
 
Więcej
Ukryj
1
Chair of Administrative Law and Security Studies, Faculty of Law and Administration, University of Warmia and Mazury in Olsztyn
 
 
Data publikacji: 20-05-2024
 
 
Cybersecurity and Law 2024;12(2):234-245
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Cybersecurity as a subject of regulation can be found in a number of legal acts, both generally applicable and internal. This type of regulation is also found in the Cybersecurity Strategy of the Republic of Poland. The Strategy, however, as an act of internal law, has limited power. It does not influence external entities and, therefore, cannot form grounds for individual decisions relating to citizens, entrepreneurs, and other entities. Its primary objective of increasing the level of resilience to cyberthreats should be a priority for the state policy.
 
REFERENCJE (31)
1.
Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009.
 
2.
Bencsik A., Karpiuk M., Cybersecurity in Hungary and Poland. Military aspects, „Cybersecurity and Law” 2023, no. 1.
 
3.
Bencsik A., Karpiuk M., Kelemen M., Włodyka E., Cybersecurity in the Visegrad Group Countries, Maribor 2023.
 
4.
Bencsik A., Karpiuk M., Strizzolo N., Information Society Services and Their Cybersecurity, „Cybersecurity and Law” 2024, no. 1.
 
5.
Ciesielski M., Disinformation in Cyberspace. Introduction to Discussion on Criminalisation Possibilities, „Cybersecurity and Law” 2024, no. 1.
 
6.
Czuryk M., Cybersecurity and Protection of Critical Infrastructure, „Studia Iuridica Lublinensia” 2023, no. 5.
 
7.
Czuryk M., Cybersecurity as a premise to introduce a state of exception, „Cybersecurity and Law” 2021, no. 2.
 
8.
Czuryk M., Restrictions on the Exercising of Human and Civil Rights and Freedoms Due to Cybersecurity Issues, „Studia Iuridica Lublinensia” 2022, no. 3.
 
9.
Czuryk M., Special rules of remuneration for individuals performing cybersecurity tasks, „Cybersecurity and Law” 2022, no. 2.
 
10.
Czuryk M., Supervision and Inspection in the Field of Cybersecurity [in:] The Public Dimension of Cybersecurity, eds. M. Karpiuk, J. Kostrubiec, Maribor 2022.
 
11.
Czuryk M., The Legal Status of Digital Service Providers in the National Cybersecurity System, „Cybersecurity and Law” 2024, no. 1.
 
12.
Drabik K., Cyberprzestrzeń – zagrożenia i wyzwania [in:] Cyberbezpieczeństwo. Aspekty krajowe i międzynarodowe, ed. M. Karpiuk, Warszawa 2024.
 
13.
Evsyukova O., Karpiuk M., Kelemen M., Cyberthreats in Ukraine, Poland and Slovakia, „Cybersecurity and Law” 2024, no. 1.
 
14.
Hoffmam I., Karpiuk M., The local self-government’s place in the cybersecurity domain. Examples of Poland and Hungary, „Cybersecurity and Law” 2022, no. 1.
 
15.
Kaczmarek K., Dezinformacja jako czynnik ryzyka w sytuacjach kryzysowych, „Roczniki Nauk Społecznych” 2023, no. 2.
 
16.
Kaczmarek K., Digital Competencies of the General Public and the State’s Vulnerability to Cyberspace Threats, [in:] The Public Dimension of Cybersecurity, eds. M. Karpiuk, J. Kostrubiec, Maribor 2022.
 
17.
Kaczmarek K., Możliwości stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w walce z korupcją, „Cybersecurity and Law” 2021, no. 1.
 
18.
Kaczmarek K., Nordic Countries in the Face of Digital Threats, „Cybersecurity and Law” 2024, no. 1.
 
19.
Kaczmarek K., Zapobieganie zagrożeniom cyfrowym na przykładzie Republiki Estońskiej i Republiki Finlandii, „Cybersecurity and Law” 2019, no. 1.
 
20.
Karpiuk M., Crisis management vs. cyber threats, „Sicurezza, Terrorismo e Societa” 2022, no. 2.
 
21.
Karpiuk M., Cybersecurity as an element in the planning activities of public administration, „Cybersecurity and Law” 2021, no. 1.
 
22.
Karpiuk M., The obligations of public entities within the national cybersecurity system, „Cybersecurity and Law” 2020, no. 2.
 
23.
Karpiuk M., Kelemen M., Cybersecurity in civil aviation in Poland and Slovakia, „Cybersecurity and Law” 2022, no. 2.
 
24.
Kitler W. [in:] Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Komentarz, eds. W. Kitler, J. Taczkowska-Olszewska, F. Radoniewicz, Warszawa 2019.
 
25.
Kostrubiec J., Authorities Competent for Cybersecurity and Their Operational Strategies [in:] Information, Disinformation, Cybersecurity, eds. K. Chałubińska-Jentkiewicz, O. Evsyukova, Toruń 2023.
 
26.
Kulesza J., Należyta staranność a cyberbezpieczeństwo wewnętrzne organizacji [in:] Zagrożenia wewnętrzne bezpieczeństwa zasobów informacyjnych w organizacji, ed. P. Dziuba, Warszawa 2023.
 
27.
Patkowski A.E., Walka w cyberprzestrzeni. Refleksje po przeglądzie incydentów [in:] Metody i narzędzia w procesie tworzenia cyberzdolności – wyzwania i perspektywy, Warszawa 2022.
 
28.
Pieczywok A., Kształtowanie świadomości i kompetencji cyfrowych obywateli na przykładzie „Strategii Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2019–2024” oraz środowiska szkół [in:] Cyberbezpieczeństwo. Aspekty krajowe i międzynarodowe, ed. M. Karpiuk, Warszawa 2024.
 
29.
Radziewicz P. [in:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, ed. P. Tuleja, Warszawa 2023, Art. 93.
 
30.
Szpor G. [in:] Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Komentarz, eds. G. Szpor, A. Gryszczyńska, K. Czaplicki, Warszawa 2019, Art. 60.
 
31.
Żebrowski A., Cyberprzestrzeń miejscem walki (wojny) informacyjnej (wybrane aspekty) [in:] Współczesny człowiek wobec zagrożeń w cyberprzestrzeni, eds. J. Grubicka, A. Kamińska-Nawrot, Słupsk 2020.
 
ISSN:2658-1493
Journals System - logo
Scroll to top