EN PL
Cyberspace and public access to the legislative process
 
 
More details
Hide details
1
The Institute of Law, Administration, and Security, Warsaw Management University
 
 
Publication date: 2021-03-05
 
 
Cybersecurity and Law 2020;4(2):73-84
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Public access to the legislative process is one of the principles governing Parliamentary law. This process primarily entails public debates, the public nature of motions and submissions, public voting, the public adoption of resolutions, and the public availability of documents constituting the basis for the work of the Sejm – the Lower House of Parliament. Thanks to modern means of communication and live broadcasts, the public has unrestricted access to Parliamentary debates and the legislative process. While searching for, or generating, information by automated means, recipients can follow the legislative process in the form of video broadcasts. Therefore, all types of Internet attack constitute a clear threat for the validity of the legislative process, and can lead to the disruption of information disclosure as part of the public debate.
 
REFERENCES (15)
1.
Balicki R., Demokracja w czasie Internetu, [in:] Dookoła Wojtek… Księga pamiątkowa poświęcona Doktorowi Arturowi Wojciechowi Preisnerowi, red. R. Balicki, M. Jabłoński, Wrocław 2018.
 
2.
Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009.
 
3.
Chybalski P., Poprawka w postępowaniu ustawodawczym w świetle Konstytucji RP, Warszawa 2014.
 
4.
Garlicki L., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. 2, Warszawa 2001.
 
5.
Jaskiernia J., Zasady demokratycznego państwa prawnego w sejmowym postępowaniu ustawodawczym, Warszawa 1999.
 
6.
Jurgilewicz M., Rzecz o bezpieczeństwie prawnym, [in:] W kręgu nauki o bezpieczeństwie, red. M. Jurgilewicz, S. Sułlowski, Warszawa 2018.
 
7.
Lelito R., Podstawy cyberobronności państwa, [in:] Wojskowe systemy łączności w systemie bezpieczeństwa państwa: wielorakie aspekty bezpieczeństwa cyberprzestrzeni, red. B. Biernacik, G. Pilarski, Warsaw 2018.
 
8.
Leszczyński M., Istota systemu bezpieczeństwa państwa, [in:] Bezpieczeństwo społeczne a bezpieczeństwo państwa, Kielce 2009.
 
9.
Leszczyński M., Od bezpieczeństwa państwa do bezpieczeństwa jednostki. Ewolucja w podejściu do badań bezpieczeństwa, [in:] Współczesne wyzwania państwa i prawa: księga jubileuszowa z okazji 45-lecia pracy naukowej Profesora Jerzego Jaskierni, red. Ł. Baratyński, P. Ramiączek, K. Spryszak, Toruń 2017.
 
10.
Leszczyński M., Społeczeństwo „zatomizowane” jako skutek rozpadu tradycyjnych wspólnot. Implikacje dla współczesnego bezpieczeństwa, [in:] Prawne, instytucjonalne i społeczne uwarunkowania bezpieczeństwa, red. S. Bębas, A. Gołębiowski, Radom 2014.
 
11.
Letkiewicz A., Istota współczesnego zarządzania jako element bezpieczeństwa, [in:] W kręgu nauki o bezpieczeństwie, red. M. Jurgilewicz, S. Sulowski, Warszawa 2018.
 
12.
Rzepka A., Bezpieczeństwo międzynarodowe w dobie globalizacji, [in:] Bezpieczeństwo XXI wieku: szanse – zagrożenia – perspektywy: aspekty prawne, red. T. Gadkowski, Poznań 2018.
 
13.
Stębelski M., Rola polskiego parlamentu po transformacji ustrojowej, [in:] XV lat obowiązywania Konstytucji z 1997 r. Księga jubileuszowa dedykowana Zdzisławowi Jaroszowi, red. M. Zubik, Warszawa 2012.
 
14.
Szepietowska B., Proces ustawodawczy, [in:] Parlament model konstytucyjny a praktyka ustrojowa, red. Z. Jarosz, Warszawa 2006.
 
15.
Zięba R., Teoria bezpieczeństwa państwa w ujęciu neorealistycznym, [in:] Teoretyczne i praktyczne aspekty bezpieczeństwa państwa, red. G. Gasztold, M. Brzeziński, Warszawa 2018.
 
ISSN:2658-1493
Journals System - logo
Scroll to top