EN PL
Cyberspace in a risk society
 
More details
Hide details
1
Assoc. Prof., University of Natural Sciences and Humanities in Siedlce
 
 
Publication date: 2022-07-02
 
 
Cybersecurity and Law 2022;7(1):17-26
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The dynamic processes of modernization have affected the quantitative and qualitative dimensions of an unprecedented social transformation. It can be said that man has entered into hitherto unknown realms of abstraction. One of its dimensions is cyberspace with attributes that elude previous identifiers of physical three-dimensional space. The highly dynamized processes of technological progress have situated societies in new dimensions of risk. The likelihood of positive or negative events has been etiologically linked to the effects of „producing”, processing, storing, and transmitting the information. This article aims to analyze the factors justifying the crystallization of a risk society, a key identifier of which is cyberspace, the associated risks, and security measures in the context of shaping cybersecurity
 
REFERENCES (13)
1.
Beck U., Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Warszawa 2002.
 
2.
Floridi L., A look into the future impact of ICT on our lives, „The Information Society” 2007, no. 23.
 
3.
Fukuyama F., Koniec człowieka, Kraków 2002.
 
4.
Gibson W., Neuromancer, Poznań 1984.
 
5.
Grabińska T., Bezpieczeństwo osoby i wspólnoty. Ochrona bytu osobowego w obliczu ideologii i praktyki transhumanizmu, Wrocław 2018.
 
6.
Hahotko S., Ryzyko ekonomiczne w działalności gospodarczej, Bydgoszcz 2001.
 
7.
Hegel G.W.F., Zasady filozofii prawa, Warszawa 1969.
 
8.
Jarmoszko S., Anthropology of Security. Contours of scientific identity, Siedlce 2015.
 
9.
Kulikowski J.L., Człowiek i infosfera, „Problemy” 1978, no. 3. Platon, Państwo, Kęty 2003.
 
10.
Sitarski P., Rozmowy z cyfrowym cieniem. Model komunikacyjny rzeczywistości wirtualnej, Kraków 2002.
 
11.
Szyłkowska M., Piąty wymiar bezpieczeństwa, Kraków 2019.
 
12.
Tatarkiewicz W., Historia filozofii, t. 2, Warszawa 2003.
 
13.
Toynbee A.J., Wojna i cywilizacja, Warszawa 2002.
 
ISSN:2658-1493
Journals System - logo
Scroll to top