EN PL
Cybersecurity from the perspective of a new technology user
 
More details
Hide details
1
PhD Student, John Paul II Catholic University of Lublin
 
 
Publication date: 2022-07-02
 
 
Cybersecurity and Law 2022;7(1):27-36
 
KEYWORDS
ABSTRACT
New technologies are, in the world of advancing processes of globalization, scientific and technical revolution, one of the most important indicators for designing many areas of social life. The useage of information technology has initiated many social phenomena generating many previously unknown concepts, threats, and in response, new areas of expert and research interest. One of them is cyber security, which focuses on building national, European or international policies to secure the functioning of information systems. The aim of this paper is to analyze and evaluate cyber security from the perspective of a user of new technologies. The applied research method will be a synthetic and analytical analysis of domestic and foreign literature in the field of new technologies and cyber security.
 
REFERENCES (23)
1.
Baranchuk A. i in., Cybersecurity for Cardiac Implantable Electronic Devices: What Should You Know?, „Journal of the American College of Cardiology” 2018, vol. 71, no. 11.
 
2.
Baudrillard J., Świat wideo i podmiot fraktalny [in:]: Po kinie? Audiowizualność w epoce przekaźników elektronicznych, Kraków 1994.
 
3.
Bendyk E., Nowe technologie w Chinach, https://www.polityka.pl/tygodn... [access: 2.05.2022].
 
4.
Castells M., Społeczeństwo sieci, Warszawa 2011.
 
5.
Chmielewski Z., Polityka publiczna w zakresie ochrony cyberprzestrzeni w UE i państwach członkowskich, „Studia z Polityki Publicznej” 2016, vol. 10, no. 2.
 
6.
Cyberbezpieczeństwo, eds. C. Banasiński, M. Rojszczak, Warszawa 2020.
 
7.
Cyberhigiena, czyli dobre nawyki, które ochronią nas przed hakerami i utratą cyfrowej tożsamości, https://spidersweb.pl/bizblog/... [access: 1.06.2022].
 
8.
Dijk J., van, Ewolucja wykluczenia cyfrowego. Od dostępu po kompetencje i użytkowanie [in:]: Wykluczenie społeczne. Diagnoza, wymiary i kierunki badań, eds. M. Pokrzywa, S. Wilk, Rzeszów 2013.
 
9.
Gardocki S., Worona J., Wykorzystanie przez Rosję cyberprzestrzeni w konfliktach hybrydowych a rosyjska polityka cyberbezpieczeństwa, „Colloquium Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych AMW” 2020, vol. 12, no. 2.
 
10.
Hofmhol T., Globalne społeczeństwo informacyjne – globalna rewolucja [in:] Społeczeństwo informacyjne: doświadczenie i przyszłość, eds. G. Bliźniuk, J.S. Nowak, Katowice 2006.
 
11.
Jacoby M., Chiny innowacyjne – mocarstwo wiedzy, https://wszechnica.org.pl/wykl... [access: 2.05.2022].
 
12.
Karpiuk M., Position of the Local Government of Commune Level in the Space of Security and Public Order, „Studia Iuridica Lublinensia” 2019, no. 2.
 
13.
Kmiecikowski W., Niepewność - zasadnicza kategoria etyczno-antropologiczna w refleksji Zygmunta Baumana, „Filozofia Chrześcijańska” 2011, nr 8.
 
14.
Krawiec J., Cyberbezpieczeństwo. Podejście systemowe, Warszawa 2019.
 
15.
Ling L. i in., Investigating the impact of cybersecurity policy awareness on employees’ cybersecurity behavior, „International Journal of Information Management” 2018, vol. 45.
 
16.
McLuhan M., Zrozumieć media. Przedłużenia człowieka, Warszawa 2004.
 
17.
Naisbitt J., Philips D., High Tech – high touch. Technology and Our Search for Meaning, Poznań 2003.
 
18.
Nowak J.S., Społeczeństwo informacyjne – geneza i definicje [w:] Społeczeństwo informacyjne. Krok naprzód, dwa kroki wstecz, eds. P. Sienkiewicz, S.J. Nowak, Katowice 2008.
 
19.
Oleksiewicz I., Ochrona cyberprzestrzeni Unii Europejskiej. Polityka – Strategia – Prawo, Warszawa 2021.
 
20.
Pojęcia stosowane w statystyce publicznej, https://stat.gov.pl/metainform... publicznej/770,pojecie.html [access: 14.04.2022].
 
21.
Romele A., The End of the Virtual? A Hermeneutical Approach to Digitality [in:] Conceiving Virtuality: From Art To Technology, ed. J. Braga, New York 2019.
 
22.
Technology, Society and Sustainability Selected Concepts, Issues and Cases, ed. L.W. Zacher, Cham 2017.
 
23.
Zacher L.W., Rewolucja informacyjna a dystrybucja wiedzy i władzy. Rewolucja informacyjna a kryzys intelektualny, Warszawa 2015.
 
ISSN:2658-1493
Journals System - logo
Scroll to top